CITYLOGIN : innowacyjny koncept

Dostawa towarów do centrów miast jest głównym źródłem niepożądanych następstw, takich jak zanieczyszczenie, hałas, korki itd. Opracowano wiele rozwiązań mających na celu obniżenie szkodliwego wpływu działalności, jak to ma na przykład miejsce w Rzymie, gdzie ciągle ogranicza się dostęp pojazdów silnikowych do historycznego centrum miasta. W rzeczywistości, dostawy realizowane za pomocą samochodów dostawczych na benzynę lub olej napędowy będą wykonywane tylko rano w godzinach od 10:00 do 11:30.

W tym kontekście międzynarodowy operator logistyczny FM LOGISTIC opracował we współpracy z włoskim przewoźnikiem Mag.Di innowacyjny koncept zwany CITYLOGIN polegający na wykonywaniu dostaw pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi z platformy o powierzchni wynoszącej 500 m2, znajdującej się na obrzeżach Rzymu do centrum stolicy Włoch.

CITYLOGIN: ambitny projekt obsługujący „ostatnie kilometry”

Przez ostatnich kilka miesięcy CITYLOGIN, projekt w zakresie logistyki miejskiej, pozostawał w fazie testów na ulicach Rzymu. Dzięki infrastrukturze i umiejętnościom FM Logistic oraz wiedzy specjalistycznej firmy transportowej Mag.Di projekt jest obecnie w fazie eksperymentalnej.

Specjalistyczne oprogramowanie zarządza całym łańcuchem dostaw od załadunku samochodu do zoptymalizowania trasy dostawy, umożliwiając w ten sposób kontrolowanie pojazdów w czasie rzeczywistym.

W celu uzyskania optymalnej wydajności system jest podłączony do systemu służb miejskich wydających zezwolenia na przejazd przez strefy o ograniczonym ruchu. Jeśli chodzi o pojazdy realizujące dostawy, FM Logistic dysponuje 5 samochodami dostawczymi wyposażonymi w technologię elektryczną lub hybrydową (silniki elektryczne i cieplne) wykonującymi 15 przejazdów dziennie.

Pojazdy te o maksymalnej pojemności 20m3 regularnie wykonują dostawy do 5 000 punktów sprzedaży. Pozwalając na ograniczenie zużycia energii o około 20% przy jednoczesnym znacznym obniżeniu emisji CO2 i zanieczyszczenia hałasem, są one szczególnie odpowiednie do świadczenia usług w zakresie logistyki miejskiej.

FM LOGISTIC – odpowiedzialny gracz w swoim środowisku

Grupa FM Logistic, będąc chętną do podjęcia działań na rzecz środowiska poprzez ograniczenie wpływu swojej działalności, wdraża we wszystkich krajach, w których działa, inicjatywy mające na celu wsparcie polityki zrównoważonego rozwoju swoich klientów.

W tym kontekście projekt Citylogin jest doskonałym przykładem zaangażowania firmy w ekologiczną logistykę.
Faza testowa będzie kontynuowana w Rzymie do końca lata. Jeśli zakończy się pomyślnie, zwłaszcza z technicznego i finansowego punktu widzenia, projekt będzie można wdrożyć w innych dużych miastach europejskich.

Stanowisko Rady Miejskiej w Paryżu dotyczące utworzenia w stolicy „strefy niskiej emisji” z zakazem wjazdu dla najbardziej zanieczyszczających samochodów dostawczych* jak również rozwoju inicjatyw w innych miastach Francji, pozwala wyobrazić sobie francuską wersj e włoskiego projektu w perspektywie średniookresowej.