Cimate Leadership pracuje nad innowacjami na rzecz klimatu

W ramach trzech sesji tematycznych, które odbyły się 8 kwietnia przedstawiciele branży retail, finansowej oraz producentów napojów rozpoczęli pracę nad innowacjami na rzecz klimatu. Efekty ich wspólnych wysiłków zostaną pokazane 5 czerwca, podczas Światowego Dnia Środowiska.

Jesteśmy w szczególnym okresie, kiedy walczymy przede wszystkim ze skutkami pandemii, ale także uczymy się jak dobrze być zapobiegliwym, jak ważne jest budowanie odporności na różne istotne zagrożenia. Poprzez program Climate Leadeship przygotowujemy konkretne rozwiązania, a tym samym spłaszczamy krzywą destruktywnego wpływu na środowisko, przez co opóźniamy zmiany klimatyczne – tak rozpoczął pierwszą sesję ekspercką współtwórca programu Cimate Leadership prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w Akademii Leona Koźmińskiego, koordynator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”.

Wyzwania sprzed pandemii powrócą ze zdwojoną siłą

Wyzwania świata sprzed czasów pandemii powrócą ze zdwojoną siłą – podkreśliła Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa – Niezwykle ważne jest to, aby wspierać liderów, którzy nie tylko pomagają w walce z COVID-19, ale równocześnie działają na rzecz jednego z najpoważniejszych zagrożeń, przed jakimi stoimy – zmian klimatu.

Zatrzymanie gwałtownie postępujących zmian wymaga zaangażowania i partnerskiej współpracy między administracją publiczną, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Dlatego powstał program Climate Leadership, łączący biznes z niezależnymi ekspertami, we wspólnych działaniach na rzez klimatu.

Do pierwszej edycji Climate Leadership zgłosiło się 10 firm: Auchan Polska, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), BNP Paribas, Carrefour Polska, CocaCola HBC Polska, ERGO Hestia, Grupa Żywiec, IKEA Retail Polska, Orange Polska, Żywiec Zdrój. Decydując się na przystąpienie do programu, firmy te zobowiązały się do podjęcia realnych działań, obejmujących m.in. wypracowanie nowych produktów lub usług, wprowadzenie zmian istotnych cech oferowanych produktów/usług, zmiany procesu wytwarzania czy zmiany w łańcuchu dostaw. Pierwszym krokiem w ich realizacji był udział w sesjach eksperckich.

Główne wyzwania, przed jakimi stoi branża retail to poszukiwanie bardziej przyjaznych środowisku opakowań

Opakowań ekonomicznych oraz ekologicznych i alternatyw dla zrywek. Kolejne to prawidłowe oznaczanie produktów, w tym opakowań wielomateriałowych. Dodatkowo, IKEA Retail, wskazała na potrzebę wypracowania rozwiązań pozwalających na optymalizację dystrybucji mocno zróżnicowanych gabarytowo produktów w e-commerce, w różnych kombinacjach zamówień klientów.

Przedstawicielom Carrefour, Auchan i IKEA doradzało 15 ekspertów m.in.: dr Anna Brdulak, dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, dr Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Przemysław Oczyp, Prezes Zarządu Go Responsible, Wioletta Fabrycka i Joanna Fogler z Fundacji MOST, Magdalena Dziczek ze Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Katarzyna Wągrowska, autorka bloga ograniczamsie.com i książki “Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej”, Kamil Dudek z projektu Nieraz, multidyscyplinarna projektantka Weronika Banaś oraz Bartłomiej Kozek, UNEP/GRID-Warszawa.

Branżę finansową reprezentowali z kolei przedstawiciele: Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), Banku BNP Paribas i Grupy ubezpieczeniowej ERGO Hestia. Dołączając do Climate Leadership BOŚ chce chce pokazać Polakom możliwości finansowania innych rozwiązań proekologicznych niż mikroinstalacji OZE czy termomodernizacji, które finansuje od lat.

Bank BNP Paribas wskazał na konieczność ciągłego rozwoju oferty pomagającej klientom (korporacyjnym i indywidualnym) w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. Z kolei ERGO Hestia zwraca uwagę na istotę działań w kierunku doprowadzenia do neutralności klimatycznej firm.

Dzięki odpowiednim procesom zarządzania środowiskowego i redukcji emisji CO2 można ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, wynikający z bezpośrednich działalności przedsiębiorstw.

Przedstawiciele biznesu zwrócili także uwagę, na konieczność współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi, a władzami wspólnotowymi, rządowymi i samorządowymi, oceny ryzyka klimatycznego firm (w tym ryzyka fizycznego i dotyczącego transformacji) oraz wzrostu kosztów. W dyskusji panelowej dotyczącej ww. wyzwań wzięło udział 17 ekspertów, w tym dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH – pracownik IGSMiE, Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału Zarządzania AGH czy Małgorzata Zdzienicka, doświadczona ekspertka zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego firm.

Największym wyzwaniem klimatycznym producentów napojów jest konieczność konsekwentnego zwiększania ilości plastiku poddawanego recyklingowi, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz wody w procesie produkcyjnym czy zmniejszania śladu węglowego przy transporcie produktów. Monika Matak, reprezentująca spółkę Żywiec Zdrój, przypomniała zobowiązanie, zgodnie z którym w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką Żywiec Zdrój wprowadza na rynek, zostanie z niego zebrana i poddana recyklingowi. Wśród 13 ekspertów doradzających producentom napojów znaleźli się m.in. dr Magdalena Krukowska, współtwórczyni pierwszego w Polsce indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index, twórczyni bloga “Biznes (nie)etyczny”, Konrad Nowakowski, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań w Sieci Badawczej Łukasiewicz-Cobro-Instytutu Badawczego Opakowań oraz prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Pierwsze sesje przyniosły wiele cennych wskazówek oraz pomysłów, które będą rozwijane podczas kolejnych spotkań. Wypracowane rozwiązania zostaną pokazane 5 czerwca w Światowym Dniu Środowiska, podczas ogólnopolskich targów innowacyjnych produktów na rzecz klimatu.

Źródło: Climate Leadership