Chcą rozwijać offshore

Tauron podpisał porozumienie o współpracy z firmą należącą do koncernów EDP Renovaveis i Engie. Umowa ma prowadzić do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Umowa została zawarta po trwających kilka miesięcy negocjacjach.

– Energetyka wiatrowa na morzu stanowi istotny element polskiej i europejskiej strategii transformacji sektora energetycznego. Również w naszych planach offshore odgrywa ważną rolę w budowie mocy zeroemisyjnych po 2025 r. – wyjaśnia Wojciech Ignacok, prezes Tauron Polska Energia. – Bałtyk ze względu na wietrzność i głębokość uważany jest za jeden z najbardziej perspektywicznych akwenów dla rozwoju energetyki morskiej w Europie – dodaje Ignacok.

OW Offshore to spółka joint venture, w której po 50 proc. udziałów posiadają portugalska firma energetyczna EDP Renovaveis oraz francuski koncern Engie. Firmy te mają doświadczenie we wznoszeniu farm wiatrowych na morzach.

W ramach umowy Tauron zakłada, że obejmie 50 proc. udziałów w spółkach OW, które w swoim portfolio posiadają projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. OW z kolei będzie dążyć do objęcia połowy udziałów w spółkach Taurona, które posiadają projekty farm wiatrowych na Bałtyku. Projekty są obecnie na etapie złożonych wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiesił w 2017 r. postępowania administracyjne wszczynane na podstawie wniosków dotyczące pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Intencją stron jest sprzedaż udziałów w spółkach celowych i  podpisanie umowy inwestycyjnej w ciągu sześciu miesięcy. Tauron i OW zobowiązały się do działania na zasadach wyłączności w zakresie projektów objętych współpracą w czasie obowiązywania dwuletniej umowy. Współpraca wyłączna stron może zostać rozszerzona o dodatkowe obszary pod warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży udziałów i umowy inwestycyjnej.

Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona, przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy w perspektywie 2030 r. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 r. o ponad 50 proc.

Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze Tauron realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami Zielonego Zwrotu Tauron, do 2025 r. Grupa chce zainwestować w farmy słoneczne o mocy 300 MW. W Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, Tauron uruchamia pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu Tauron PV. Program ten zakłada uruchomienie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 150 MW.

Źródło: Tauron