Chapter Zero Poland z nową Radą Programową i Komitetem Sterującym

Na dwuletnią kadencję powołano Radę Programową i Komitet Sterujący Chapter Zero Poland. To skierowana do zarządów i rad nadzorczych inicjatywa na rzecz rozwoju kompetencji w obszarze zmiany klimatu.

Chapter Zero Poland jest programem rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek. Powstał, by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. Dostarcza wiedzę, tworzy platformę wymiany doświadczeń, zapewnia wysoką jakość debat, służących jako podstawa do podejmowania decyzji biznesowych, zgodnych z interesem firmy i dobrostanem klimatu. Za koordynację inicjatywy, będącej polską odsłoną Climate Governance Initiative powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, odpowiada Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Komitet Sterujący Chapter Zero Poland odpowiada za kształtowanie planów merytorycznych oraz wyznaczanie celów dla rozwoju inicjatywy. Do jego kompetencji należy także przyjmowanie nowych członków i członkiń,  akceptowanie partnerów oraz zatwierdzanie składu Rady Programowej.

Rada Programowa jest organem doradczym Komitetu Sterującego. W gestii Rady leży wyznaczanie możliwych kierunków rozwoju oraz inicjowanie i opiniowanie działań w ramach inicjatywy. Skupia osoby o wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach zawodowych zdobytych w największych spółkach.

Komitet Sterujący Chapter Zero Poland – kadencja 2023-2025
 • Maria Krawczyńska-Kaczmarek, przewodnicząca Komitetu Sterującego Chapter Zero Poland, członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • Irena Pichola, partnerka w Deloitte Polska,członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Magdalena Grzankowska, prezeska Fundacji PFR,
 • Jarosław Rot, dyrektor wykonawczy obszaru zrównoważonego rozwoju BNP Paribas Bank Polska.
Rada Programowa Chapter Zero Poland – kadencja 2023-2025
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Programowej Chapter Zero Poland, przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska,
 • Dominika Bettman, dyrektorka generalna Microsoft w Polsce,
 • Iva Georgijew, przewodnicząca Rady Dyrektorów w Deloitte Central Europe,
 • Filip Gorczyca, członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych,
 • Ewa Radkowska-Świętoń, prezeska Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych,
 • Janusz Reiter, założyciel i przewodniczący Rady Centrum Stosunków Międzynarodowych,
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku,
 • Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska biurowej spółki Skanska w CEE.

Źródło: Chapter Zero Poland