Cezary Nowakowski – Prawo w czasach zarazy

Cezary Nowakowski jest wspólnikiem wiodącym Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy oraz ekspertem portalu prawnego Kruczek.pl. W swoim felietonie opublikowanym na łamach Polska the Times porusza kwestię art. 357 kodeksu cywilnego.

Nadzwyczajna zmiana okoliczności może doprowadzić do zmiany treści obowiązku, a może nawet nastąpić brak konieczności spełnienia obowiązku (art. 357 k.c.) I tu dochodzimy do sedna sprawy, dotykamy istoty prawa, zgodnie z którą zawsze powinniśmy dokonywać wyboru sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Nie możemy w tych czasach patrzeć wyłącznie na literę prawa ani też korzystać z klauzuli rebus sic stantibus bez żadnego uzasadnienia. Nie żądajmy wykonania zobowiązania bez względu na okoliczności, ale też wypełniajmy swoje obowiązki, kiedy możemy je wypełnić. – podsumowuje  Cezary Nowakowski.

Więcej: https://polskatimes.pl/prawo-w-czasach-zarazy/ar/c15-14923496