Cele Zrównoważonego Rozwoju – szanse i wyzwania dla branży spożywczej

19 czerwca 2017 r. w ramach projektu „SDG w praktyce. Przewodnik dla firm” w Centrum Smak Kariery Carrefour Polska spotkali się przedstawiciele sektora spożywczego po to, aby łącząc wiedzę, doświadczenie i pomysły, wspólnie wypracowywać rekomendacje dla branży – odpowiedzi na wyzwania zapisane w Agendzie 2030. Organizatorem spotkania była firma CSR Consulting we współpracy z Global Compact Network Poland. Partnerem branżowym wydarzenia był Carrefour Polska.

 

Celem zainicjowanego przez CSR Consulting projektu „SDGs w praktyce. Przewodnik dla firm” jest wsparcie biznesu w procesie definiowania strategii biznesowej lub strategii CSR firmy w kontekście zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu możliwa stanie się skuteczna realizacja poszczególnych SDGs oraz rzetelny pomiar osiąganych rezultatów. Punktem wyjścia projektu jest idea, by SDGs nie tylko włączać w strategię firmy, ale – przede wszystkim – aby ich osiąganie wzmacniało podstawową działalność biznesową przedsiębiorstwa. Takie spojrzenie na Cele Zrównoważonego Rozwoju pozwala firmom dostrzec w SDGs potencjał: szansę na rozwój innowacyjnych produktów i usług oraz dotarcie z ofertą do nowych grup interesariuszy.

– Przedsiębiorstwa są uzależnione od szeroko rozumianej kondycji społeczeństw, do których kierują swoje produkty i usługi. Wysoka jakość życia, edukacja, zdrowie, godna praca, czyli elementy decydujące o dobrostanie społeczeństw, pośrednio wpływają na skłonność do konsumpcji. Te wszystkie elementy zawarto w Agendzie 2030 i biznes powinien być szczególnie zainteresowany działaniami na ich rzecz – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting.

Aby przekonać firmy do słuszności takiego podejścia, w ramach projektu „SDGs w praktyce. Przewodnik dla firm” organizowane są tematyczne warsztaty z udziałem partnerów branżowych. Tym razem tematyka spotkania związana była ze zdrowym żywieniem, ochroną bioróżnorodności oraz niemarnowaniem żywności – rozumianym, jako odpowiedzialna produkcja i konsumpcja. Z uwagi, że te cele są niezwykle istotne dla sieci wielkiej dystrybucji, w organizację warsztatu dla branży spożywczej zaangażowała się firma Carrefour Polska.

Carrefour Polska – partner i gospodarz wydarzenia – dysponuje szeregiem dobrych praktyk, wpisujących się w Cele Zrównoważonego Rozwoju i umożliwiających ich realizację. Wiedza i doświadczenie w ich prowadzeniu pozwala firmie stawiać tezy dotyczące wyzwań dla sektora. – Zaangażowaliśmy się w organizację spotkania, gdyż wpisuje się ono w realizację naszej strategii odpowiedzialności społecznej. Wdrażamy wiele inicjatyw CSR, które przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Nasze inicjatywy takie jak „STOP Marnotrawstwu”, kampanie Autodiagnostyk i „Z miłości do Zdrowia”, czy też warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” są tego najlepszymi przykładami. Chciałabym także wspomnieć o naszej najnowszej inicjatywie CSR – Uproszczonym Systemie Znakowania Żywności SENS, który Carrefour Polska jako pierwsze państwo sieci wdraża w naszym kraju. Ten innowacyjny projekt CSR umożliwia naszym klientom łatwiejsze komponowanie zdrowej, zbilansowanej diety, co przyczynia się do realizacji Celu  nr 3 „Dobre Zdrowie i Jakość Życia” – zauważa Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Carrefour Polska.

W trakcie warsztatu, wraz z uczestnikami: producentami i dostawcami żywności, ekspertami środowiskowymi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, zdefiniowane zostały szanse dla branży spożywczej. W pracy warsztatowej przeanalizowano istotność poszczególnych Celów, a w wyniku pracy kreatywnej z udziałem ekspertów, wytypowane zostały obiecujące dla sektora kierunki działań.

Udział w spotkaniu i wnioski, które zostały w czasie jego trwania wypracowane, staną się inspiracją nie tylko dla uczestników. Organizatorzy wraz z partnerami zgromadzą rekomendacje, by już jesienią bieżącego roku wydać na ich podstawie publikację.

Więcej: www.sdgs.pl.