Cele Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele

Startuje ogólnopolska kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele. Ma pokazać konsumentom jak codziennymi wyborami i działaniami przyczynić się do lepszej przyszłości planety i poprawy jakości życia. Jej organizatorem jest Kampania 17 Celów. Zapraszamy na wydarzenie online inaugurujące inicjatywę „Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele”, które odbędzie się w piątek 24 września w godz. 10:00 – 13:00.

Wydarzenie jest częścią obchodów Światowego Dnia Działania, który odbywa się co roku, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ. Na całym globie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia.

Inauguracja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Dobre Cele
Badanie świadomości Polaków przeprowadzone przez CSR Consulting we współpracy z Bankiem BNP Paribas pokazało, że zrozumienie pojęć Agenda 2030, zrównoważony rozwój oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju wśród konsumentów jest bardzo niskie. Jednocześnie wysoka jest świadomość potrzeby działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia. W badaniu konsumenci wyraźnie wskazali, że do działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju brakuje im praktycznej wiedzy – po prostu nie wiedzą, co mają robić!

Dlatego w odpowiedzi na tę potrzebę uruchomiona zostanie ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do konsumentów – Dobre Cele. W jej ramach powstanie strona internetowa, spot i szereg innych materiałów edukacyjnych dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju i działań, jakie podjąć może każdy z nas, tu i teraz, aby włączyć się w ich realizację. Szerokie grono partnerów kampanii będzie proponować podejmowanie konkretnych działań na rzecz wybranych Celów.

Realizacja Agendy 2030 przyjętej przez ONZ wymaga szerokiej współpracy i zaangażowania wszystkich – od rządów i organizacji pozarządowych, przez biznes po konsumentów właśnie. Od 5 lat pracujemy z firmami w ramach Kampanii 17 Celów. Brakuje jednak na polskim rynku inicjatywy, która wprost angażowałaby konsumentów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dlatego zdecydowaliśmy się uzupełnić tę lukę z naszymi partnerami. Wiele z tych podmiotów od lat prowadzi swoje działania. Dziś łączymy się pod parasolem Dobrych Celów, aby wzmocnić przekaz i pokazać jak te projekty przyczyniają się do Celów Zrównoważonego Rozwoju – powiedziała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting,inicjatorka Kampanii 17 Celów.

Inicjatorem kampanii Dobre Cele jest Kampania 17 Celów. Partnerami głównymi są Federacja Konsumentów i Główny Urząd Statystyczny. W gronie partnerów znajdują się też samorządy, między innymi Miasto Stołeczne Warszawa oraz Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia. Partnerami merytorycznymi jest natomiast blisko 40 organizacji pozarządowych. Każda z nich patronuje Celowi Zrównoważonego Rozwoju, w obszarze którego działa. Dzieli się swoją wiedzą na temat wyzwań i dostępnych rozwiązań. Inspiruje do aktywności, zapraszając do dołączenia do swoich akcji, kampanii i wydarzeń.
Kampania zostanie uroczyście rozpoczęta podczas Światowego Dnia Działania przez inicjatora: Kampanię 17 Celów oraz przedstawicieli partnerów głównych kampanii: Głównego Urzędu Statystycznego i Federacji Konsumentów. Wystąpią też przedstawiciele partnerów merytorycznych: WWF, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Banków Żywności, Habitat for Humanity Poland i Stowarzyszenia Wiosna.

Więcej: https://kampania17celow.pl/wydarzenia/swiatowy-dzien-dzialania-2021/