Carrefour z największą liczbą dobrych praktyk w raporcie FOB

W jednej z najważniejszych publikacji CSR w Polsce znalazło się aż 28 dobrych praktyk Carrefour, najwięcej spośród wszystkich firm, których inicjatywy CSR opublikowano w raporcie. Doceniono m.in. takie działania sieci jak zaangażowanie w odpowiedzialny połów, program „ABC Zdrowego Żywienia”, czy też popularyzację przez sieć biegania w Polsce. Raport został przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Cieszę się, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło działania Carrefour Polska z zakresu CSR. Od wielu lat realizujemy wiele projektów, które mają na celu zarówno wsparcie rozwoju gospodarczego kraju, ochronę zasobów naturalnych, jak i pomoc osobom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Warto także podkreślić, że od kilku lat Carrefour podejmuje wiele działań, które mają na celu promowanie zdrowego stylu życia. Sieć nie tylko stale zwiększa asortyment produktów zdrowych w swoich sklepach, ale także wspiera wiele imprez biegowych na terenie całego kraju, a także wspólnie z SGGW realizuje program „ABC Zdrowego Żywienia” – mówi Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” opublikowano aż 28 praktyk Carrefour, w tym 19 nowych i 9 kilkuletnich. Najwięcej spośród wszystkich firm, których praktyki znalazły się w raporcie. FOB wyróżniło działania Carrefour skierowane zarówno do klientów, dostawców, partnerów biznesowych oraz pracowników sieci. Uznanie ekspertów znalazły projekty z różnych obszarów działalności Carrefour. Doceniono m.in. zaangażowanie sieci w ochronę bioróżnorodności, wprowadzenie w sklepach wielu rozwiązań proekologicznych, realizację przez Carrefour działań charytatywnych na obszarze całego kraju, promocję zdrowia, jak i ofertę współpracy ajencyjnej dla partnerów sieci.

Lista dobrych praktyk Carrefour opublikowanych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”:

Praktyki nowe

 1. „Carrefour wspiera przedsiębiorczość” – oferta współpracy ajencyjnej dla przedsiębiorczych osób, które nie dysponują odpowiednim wkładem finansowym,
 2. „Pszczele hotele” – montaż uli na dachach wybranych sklepów Carrefour,
 3. „Zrównoważony transport w Carrefour Polska” – optymalizacja transportu Carrefour i zachęcenie dostawców sieci do ograniczenia emisji CO2,
 4. System FCH HVAC w Carrefour Polska” – wprowadzenie przyjaznego środowisku systemu chłodniczego, wykorzystującego temperaturę wód podziemnych,
 5. „Kasa Rodzinna Carrefour” – szereg udogodnień ułatwiających organizację wspólnych zakupów całym rodzinom,
 6. „Usługa Tłumacza języka migowego” – rozwiązanie, dzięki któremu, osoby głuche i słabosłyszące mogą w bardziej komfortowy sposób komunikować się z otoczeniem podczas robienia zakupów w sklepach sieci,
 7. „Działania charytatywne Carrefour” – wsparcie działalności organizacji pozarządowych,
 8. „Przekazanie wody na Światowe Dni Młodzieży 2016” – na spotkanie młodzieży z Papieżem Franciszkiem oraz wydarzenia towarzyszące, firma przekazała ponad 320 000 butelek wody mineralnej dla pielgrzymów i wolontariuszy (ponad 160 000 litrów wody),
 9. „Evolution System w sklepach Carrefour” – wdrażanie nowoczesnego systemu nadzoru zużycia energii elektrycznej w sklepach sieci,
 10. „Karta Seniora” – karta dająca możliwość uzyskania rabatów na zakupy osobom po 60. roku życia w hiper- i supermarketach Carrefour,
 11. „Porozmawiajmy o jakości” – cykl spotkań edukacyjnych, które eksperci Carrefour przeprowadzili na terenie wybranych sklepów sieci,
 12. „Biegi z Carrefour Polska” – zaangażowanie firmy w organizację maratonów oraz innych imprez biegowych w różnych miastach w Polsce,
 13. „Świat Zdrowia” – specjalne strefy z szerokim asortymentem produktów zdrowych we wszystkich super- i hipermarketach Carrefour,
 14. Produkty „Jakość z Natury Carrefour” – produkty najwyższej jakości dostępne w sklepach Carrefour, opracowane we współpracy z polskimi rolnikami, hodowcami i producentami,
 15. „Comex Shadows” – formuła shadowingu, w której dyrekcja wykonawcza i młodzi pracownicy pokolenia Y z różnorodnych obszarów, konsultują kluczowe dla Carrefour decyzje,
 16. „Szkolenia dla dostawców marki własnej Carrefour” – cykliczne spotkania szkoleniowe dla dostawców marki własnej sieci,
 17. „Odpowiedzialny połów z Carrefour” – działania sieci z zakresu zrównoważonego połowu, mające na celu zapewnienie, aby wszystkie ryby w asortymencie Carrefour pochodziły z legalnych źródeł, a metody połowu lub hodowli ograniczały do minimum negatywny wpływ na środowisko,
 18. „Współpraca z lokalnymi dostawcami” – wspieranie lokalnych dostawców, czyli takich, których siedziba mieści się w najbliższym sąsiedztwie sklepu,
 19. Program „ABC Zdrowego Żywienia” – program edukacyjny Carrefour, którego celem jest podniesienie świadomości żywieniowej. Inicjatywa jest elementem kampanii „Z miłości do Zdrowia”, realizowanej przez firmę. Program został zainicjowany przez Carrefour Polska i przygotowany we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Praktyki długoletnie

 1. Program „STOP Marnotrawstwu” – celem programu Carrefour Polska jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy i promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród pracowników, dostawców i klientów sieci,
 2. „Zbiórki żywności z Bankami Żywności” – w 2016 r. w sklepach Carrefour zebrano łącznie 66 ton żywności. Żywność przekazano lokalnym organizacjom, zajmującym się przygotowywaniem posiłków dla potrzebujących,
 3. „Poprawienie efektywności Polskich Banków Żywności” – Fundacja Carrefour przekazała grant na zakup 7 ciężarówek-chłodni dla lokalnych Banków Żywności,
 4. Kampania “Z miłości do Zdrowia” – zdrowy asortyment sklepów Carrefour oraz edukacja konsumentów w zakresie prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia,
 5. „Smak Kariery” – centrum szkoleniowe i program edukacyjny dla przyszłych i obecnych pracowników Carrefour,
 6. „Przepis na mistrza” – projekt Carrefour Polska obejmujący szkolenia i kursy umożliwiające pracownikom zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu czeladniczego w zawodzie rzeźnika, piekarza i cukiernika,
 7. Kampania Autodiagnostyk „Wyzwanie dla dostawców” – promocja zrównoważonego rozwoju wśród dostawców produktów marki własnej i umożliwienie im oceny ich działań w tym zakresie,
 8. „Karta Dużej Rodziny z Carrefour Polska” – Carrefour jest pierwszą siecią wielkiej dystrybucji w Polsce, która przystąpiła do programu Karta Dużej Rodziny. Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci, może skorzystać w ramach Karty z rabatu do 10% na swoje zakupy w około 220 sklepach Carrefour w Polsce,
 9. „Gospodarowanie odpadami BIO” – inicjatywa polega na przekazywaniu odpadów organicznych do lokalnych kompostowni, gdzie pozyskuje się z nich kompost stosowany do rekultywacji terenów zdegradowanych i do celów rolniczych.