Carlsberg: redukcja emisji dwutlenku węgla o 30 proc., zużycia wody – o 12 proc.

fot. materiały prasowe

Grupa Carlsberg opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019 i poinformowała o postępach w ramach programu Together Towards ZERO, podkreślając znaczenie współpracy z lokalnymi partnerami i globalnymi ekspertami w całym łańcuchu wartości.

W 2019 r. Grupa Carlsberg osiągnęła 30-procentową redukcję względnej emisji dwutlenku węgla w swoich browarach od 2015 r. (13 proc. redukcji od 2018 r.). 56 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach grupy pochodzi ze źródeł odnawialnych, a pięć lokalizacji jest całkowicie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Grupa osiągnęła również 12-procentową redukcję względnego zużycia wody od 2015 r. i ogłosiła ważną inwestycję w stację recyklingu wody w swoim duńskim browarze.

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Redukcja emisji dwutlenku węgla: 30 proc. względnej i 25 proc. bezwzględnej redukcji emisji dwutlenku węgla w browarach od 2015 r. Osiągnięto to poprzez stały program podnoszenia efektywności, wykorzystując 56 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i redukując zużycie węgla o 89 proc. wagi od 2015 r.
 • Dostawy elektryczne: 20 w pełni elektrycznych 26-tonowych ciężarówek będzie wykorzystywanych w 2020 r. przez szwajcarski browar Feldschlösschen należący do Grupy Carlsberg, w 15 centrach logistycznych browaru. Ta inicjatywa pokazuje, że ciężkie samochody elektryczne stały się rzeczywistością komercyjną i operacyjną.
 • Innowacje w zakresie opakowań: wprowadzono zaawansowane innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, w tym rozwiązanie Snap Pack dla multipacków redukujące użycie plastiku, pochodzącą z recyklingu folię termokurczliwą oraz pierwsze butelki PET pochodzące w 100% z recyklingu. Ponadto w ub. roku zaprezentowano dwa prototypy badawcze pierwszej na świecie „papierowej” butelki na piwo – Green Fibre Bottle, która powstaje we współpracy z Paboco (Paper Bottle Company – przedsięwzięcie specjalizujące się w produkcji butelek).
 • Efektywność wodna: zmniejszenie względnego zużycia wody o 12 proc. od 2015 r. Grupa Carlsberg nawiązała także partnerstwo publiczno-prywatne, którego efektem jest inwestycja w browarze Fredericia w Danii w stację do recyklingu wody. Projekt pozwoli na zmniejszenie średniego zużycia wody z 2,9 hl/hl do 1,4 hl/hl, a zużycie energii spadnie o 10 proc.
 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy: redukcja o 44 proc. wskaźnika nieobecności w pracy z powodu wypadków od 2015 r., osiągnięta dzięki zaangażowaniu większej liczby osób w inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspólnie z ekspertami, takimi jak m.in. RMS Switzerland, 3M i profesjonalne szkoły jazdy, przeprowadzono programy szkoleniowe dla liderów w zakresie bezpieczeństwa, w obszarze działań wysokiego ryzyka i bezpiecznej jazdy.
 • Wybór konsumenta: wzrost wolumenu piw bezalkoholowych o 38 proc. od 2015 r. poprzez szerszy asortyment i wprowadzenie piwa bezalkoholowego w kegach. To istotny postęp w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest szeroka dostępność piw bezalkoholowych dla konsumentów.

– Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy od momentu wdrożenia strategii Together Towards ZERO. Poprzez współpracę z wiodącymi globalnymi ekspertami i silnymi partnerami lokalnymi, zredukowaliśmy od 2015 r. względną emisję dwutlenku węgla o 30 proc., a zużycie wody o 12 proc. Ta współpraca będzie dla nas coraz ważniejsza w miarę zbliżania się do osiągnięcia naszych ambicji w 2030 roku – mówi Cees ‘t Hart, prezes Grupy Carlsberg. – Nikt nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła wyzwaniom zrównoważonego rozwoju. Dlatego nazwaliśmy nasz program „Together” Towards ZERO („Razem” w kierunku ZERO). Działając w partnerstwie, jesteśmy w stanie zrobić szybsze postępy i wprowadzić zmiany, które w innym przypadku nie byłyby możliwe” – dodaje.

Wprowadzony w 2017 r. program zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO składa się z czterech celów: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i ZERO wypadków. Program został opracowany we współpracy z wiodącymi ekspertami, jak Carbon Trust i Fundacja WWF, i jest zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele dotyczące emisji dwutlenku węgla zostały zatwierdzone zgodnie z inicjatywą Science Based Targets Initiative i wartością docelową 1,5°C z porozumienia paryskiego.

Zrównoważony rozwój – efekty osiągnięte w 2019 r.:

ZERO śladu węglowego: Dążąc do wyeliminowania emisji dwutlenku węgla we wszystkich browarach należących do Grupy Carlsberg oraz do redukcji śladu węglowego w całym łańcuchu wartości o 30% do 2030 r., udało się do tej pory osiągnąć:

 • Redukcję względnej emisji dwutlenku węgla o 13% w porównaniu do roku 2018 (30% od 2015 r.).
 • Redukcję bezwzględnej emisji dwutlenku węgla o 9% w porównaniu do roku 2018 (25% od 2015 r.).
 • Zmniejszenie zużycia węgla o 11 pp (punktów procentowych) w porównaniu do 2018 r. (89% od 2015 r.), przy czym 13 lokalizacji nie korzysta z węgla już od 2017 r. Grupa planuje przekształcenie pozostających dwóch browarów zasilanych węglem w 2020 r.
 • 56% energii elektrycznej (+10 pp od 2018 r.) i 24% całkowitej energii (+4 pp od 2018 r.) w browarach należących do Grupy Carlsberg pochodzi już ze źródeł odnawialnych.
 • W 29 browarach w Europie Zachodniej 100% energii elektrycznej pochodzi z certyfikowanych źródeł odnawialnych i z instalacji słonecznych.
 • Nawiązano partnerską współpracę z dostawcami w celu zmniejszenia wspólnego śladu węglowego w obszarach opakowań, pozyskiwania składników i chłodzenia produktów.
 • Do browarów Grupy Carlsberg wróciło 5,3 mld butelek zwrotnych, które następnie umyto i ponownie napełniono piwem.
 • Kontynuowane jest wdrażanie Snap Pack’a – rozwiązania redukującego użycie plastiku przy multipackach piwa, pochodzącej z recyklingu folii termokurczliwej i butelek PET z wkładem z recyklatu , jak np. norweska marka wody Imsdal, która jest sprzedawana w butelkach PET pochodzących w 100% z recyklingu.
 • Zwiększono wykorzystywanie kubków wielokrotnego użytku na festiwalach w Danii, na Łotwie, w Norwegii i innych krajach, co pozwoliło w samej tylko Danii wyeliminować z użycia 1 milion jednorazowych kubków.

ZERO marnowania wody: Starając się w sposób zrównoważony gospodarować wodą w browarach, a do 2030 r. zmniejszyć jej zużycie o 50%. Zmniejszono względne zużycie wody o 3% od 2018 r. (12% od 2015 r.). Konieczne są szybsze zmiany, aby osiągnąć cel wyznaczony na rok 2022 – zmniejszenie zużycia wody w browarach o 25%.

 • We współpracy z Fundacją WWF zmieniono ocenę ryzyka związanego z wodą – zostanie ona włączona do planów działań w 2020 r. W całej Grupie Carlsberg działa 57 oczyszczalni ścieków.
 • Grupa zainwestowała w browarze Fredericia w Danii w stację do recyklingu wody. Projekt zakłada redukcję zużycia wody w browarze z obecnego 2,9 hl /hl do 1,4 hl / hl, co uczyni go pierwszym browarem niemal eliminującym marnowanie wody.

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu: Dzięki temu, że portfolio Grupy Carlsberg umożliwia konsumentom wybór pomiędzy napojami bezalkoholowymi i tymi z alkoholem, mogą oni podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje dotyczące spożycia piwa. Poprzez dialog z konsumentami i zaangażowanie Grupy w kampanie edukacyjne, udało się do tej pory osiągnąć:

 • Wzrost wolumenu napojów bezalkoholowych o 7% (38% od 2015 r.).
 • 90% globalnego wolumenu produktów zawierało na opakowaniu informacje o składnikach. 65% zawierało informacje o wartości odżywczej napojów.
 • Informacje i aktywności przeprowadzone w Światowym Dniu Odpowiedzialnej Konsumpcji Piwa dotarły lokalnie do 57 milionów osób

ZERO wypadków: Stale pracując nad wprowadzeniem kultury ZERO wypadków w firmie, Grupa Carlsberg osiągnęła na tym polu:

 • Redukcję wskaźnika nieobecności w pracy z powodu wypadków o 15% od 2018 r. (o 44% od roku 2015).
 • Od 2018 r. liczba zgłaszanych przez pracowników obserwacji i potencjalnych błędów w działaniach operacyjnych wzrosła o 60%.
 • 2 tys. pracowników w Azji przeszło praktyczne szkolenia z poruszania się na pojazdach dwukołowych.
 • 5,5 tys. liderów (+95%) przeszkolono w programie Safety Leadership o rok wcześniej niż zaplanowano.