MAPA Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym Ukraińcom: +48 222 309 900 w językach ukraińskim, rosyjskim i angielskim

Każdy przybysz z obszarów objętych wojną otrzyma bezpłatną pomoc ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zachęcamy wszystkich potrzebujących do korzystania z całodobowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900.

Infolinia jest dostępna w językach ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Powstała dzięki Funduszowi Sprawiedliwości.

Wykaz placówek, gdzie uchodźcy mogą otrzymać pomoc znajduje się na stronie:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Rodzaj udzielanej pomocy zależy od indywidualnej sytuacji potrzebujących. Oprócz pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej, świadczone jest również wsparcie materialne. Pokryje ono m.in. koszty: leczenia, rehabilitacji, leków, żywności (bonów żywnościowych), zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.