C&A Europe dąży zrównoważonej przyszłości

C&A Europe opublikowała raport odpowiedzialności korporacyjnej za rok 2014, który przedstawia zarys aktualnej i przyszłościowej strategii odpowiedzialności korporacyjnej. C&A intensyfikuje swoje długoterminowe zaangażowanie, aby zapewnić społecznościom korzyści z interakcji z C&A – to motyw przewodni, którym firma kieruje się już od ponad 170 lat.
Raport, który dostępny jest także na stronie www.canda.com, podkreśla rolę nowej Globalnej Struktury Zrównoważenia C&A, która nie tylko opiera znaczące zasoby na trzech filarach takich, jak zrównoważone produkty, zrównoważone dostawy i zrównoważony styl życia, lecz także przedstawia strategiczny plan działań firmy do roku 2020 i później. Dodatkowe działania fundacji charytatywnej C&A, która kieruje się tymi samymi wartościami co C&A, teraz także zostały włączone w tą strukturę.

Kluczowe cele na rok 2020:

  • Zrównoważone produkty: Celem C&A jest oferowanie trwałych produktów dobrej jakości, wykonanych z materiałów i przy zastosowaniu procesów produkcyjnych, które chronią naturalne zasoby i są bezpieczne dla ludzi. Długoterminowym celem C&A jest pozyskiwanie całej kolekcji z bawełny z bardziej zrównoważonych źródeł produkcji do roku 2020.
  • Zrównoważone dostawy: Firma zbuduje odpowiedzialną i przejrzystą sieć dostaw, która pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny, ekonomiczny i ekologiczny niezależnie od źródła pozyskiwania produktów. C&A planuje rozwinąć do 2020 roku sieć dostaw, w której emisja niebezpiecznych chemikaliów będzie wynosiła zero.
  • Zrównoważony styl życia: Do roku 2020 C&A planuje zaangażować się w otwarty dialog ze wszystkimi dostawcami C&A w związku z programami, które mają przyczynić się do poprawienia poziomu życia robotników i stworzenia bezpieczniejszych warunków pracy. Zainicjowane zostaną również inne programy i spółki, które będą miały pozytywny wpływ na życie ludzi i lokalnych społeczności.

„Jako wiodący i zaufany sprzedawca detaliczny dążymy do znalezienia sposobów poprawienia standardów zrównoważenia branży” — komentuje Hans Ploos van Amstel, dyrektor współzarządzający C&A Europe. „Nasz raport odpowiedzialności korporacyjnej za rok 2014 dokumentuje aktualne zaangażowanie i inwestycje C&A, które mają przyspieszyć osiągnięcie większego zrównoważenia w branży mody. Raport przedstawia zarys licznych już rozpoczętych inicjatyw oraz strategiczny plan działań do roku 2020 i później.”

W celu uzyskania postępów w obszarze trzech filarów C&A znacząco zwiększyła swoje zaangażowanie i wprowadziła szereg środków, w tym:

  • Bawełna organiczna stanowi obecnie ponad jedną trzecią (38 procent) całkowitej sprzedaży produktów z bawełny C&A. Długoterminowym celem C&A jest pozyskiwanie całej kolekcji z bawełny z bardziej zrównoważonych źródeł produkcji do roku 2020.
  • Obecnie wdrażane są inicjatywy, które wspierają dążenie C&A do osiągnięcia zerowej emisji niebezpiecznych chemikaliów w sieci dostaw do roku 2020.
  • Powołany został zespół do spraw zrównoważonej sieci dostaw, który połączył funkcjonujące dotychczas departamenty ds. zaopatrzenia i zgodności z procedurami, pracujące obecnie nad wspólnymi celami i procedurami CSR.
  • Ślad węglowy bezpośrednich operacji C&A Europe (sklepy, logistyka i podróże służbowe) został zmniejszony o prawie 8 procent w porównaniu z rokiem 2011.
  • Nawiązana została współpraca z podmiotami trzecimi, realizującymi zbliżone cele, takimi jak Ethical Trade Initiative (ETI) i Bangladesh Accord on Fire and Building Safety. Celem kooperacji jest poprawa warunków pracy i zwiększenie minimalnego wynagrodzenia.
  • Skoncentrowaliśmy się na zbudowaniu skutecznych, długoterminowych relacji z partnerami, którzy podzielają wartości C&A i dążenia do osiągnięcia zrównoważonego przemysłu mody.

Hans Ploos van Amstel podkreśla, że dzięki połączonym wysiłkom firm tekstylnych, dostawców, autorytetów politycznych i organizacji pozarządowych wprowadzenie kompleksowych ulepszeń w branży modowej może się powieść. C&A jest otwarta na postępujący dialog i sugestie ze strony wszystkich interesariuszy.