Bydgoski Klaster Przemysłowy wspiera w czasie pandemii

Bydgoski Klaster Przemysłowy aktywie zaangażował się podczas pandemii COVID-19 w pomoc dla służby zdrowia. Przedsiębiorstwa i uczelnie w nim zrzeszone działały w obszarach mających na celu pomoc sektorowi medycznemu w tym ciężkim okresie, rozwijając i dostosowując pomoc do potrzeb służby zdrowia, z którą aktywnie współpracowały.

Dyrektor BKP w ramach współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego uczestniczył w organizowaniu materiałów do produkcji przyłbic. Wspólne działania uczelni i firm zrzeszonych w Klastrze zaowocowały wyprodukowaniem przyłbic na bazie materiałów własnych, druku 3D oraz przekazanych i dostarczonych do firm.

Ze względu na COVID-19, w Klastrze podjęto szereg działań związanych z sytuacją kryzysową na polu walki z pandemią: na poziomie krajowym podjęto współpracę z pozostałymi Klastrami np. udział w konsultacjach dotyczących tzw. Tarczy antykryzysowej oraz Tarczy antykryzysowej 2. Uwagi przekazano do Premiera RP w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych i Związku Pracodawców Klastry Polskie/Pracodawców RP, przygotowano uwagi w zakresie wspierania przedsiębiorców do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uruchomiono giełdę kooperacji w zakresie ofert i potrzeb wśród Członków, serwisu służącego wspieraniu współpracy w przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19. Zaoferowano możliwości kooperacyjne dotyczące współpracy w celu pomocy branży medycznej i szpitalom, które wykazywały braki w produktach ochronnych. Ogłoszenia zamieszczano na stronie Klastra w zakładce Kooperacja.

Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza i Kancelarią Podatkową ADEP w zakresie konsultacji kadrowo-księgowych – przygotowano webinaria skierowane do przedsiębiorców: „Dofinansowanie pracodawcy w ramach tarczy antykryzysowej” i „Restrukturyzacja i transformacja w mojej firmie”. Współpraca z firmą Syneo.pl, członkiem Klastra, zaowocowała powstaniem webinaru pt.: „Praca zdalna, jak wygrać ten kryzys?”.

Ponadto Klaster propagował i promował wśród członków klastra Solidarnościową Akcję Radiową radia WNET – darmowe reklamy radiowe dla firm dotkniętych kryzysem. Pracownicy biura klastra współpracowali z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy pozyskiwaniu z rynku materiałów ochronnych (m.in. maseczek, fartuchów, rękawic) dla szpitali i ośrodków zdrowia i opieki. Klaster pośredniczył i koordynował działania kooperacyjne pomiędzy firmami, uczelniami i ośrodkami zdrowia przy produkcji przyłbic ochronnych i maseczek.

Źródło: Bydgoski Klaster Przemysłowy