Budujemy kolejarski etos

Rozmawiamy z Zenonem Kozendrą, członkiem zarządu, przedstawicielem pracowników spółki PKP Cargo.

Jak spółka kolejowa, taka jak PKP Cargo postrzega społeczną odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla naszej spółki integralnym elementem jej funkcjonowania. Prowadząc działalność biznesową, nieustanie dążymy do uwzględnienia w niej interesów społecznych. Tego typu działań nie da się oczywiście wpisać w arkusze kalkulacyjne, ale warto pamiętać o zyskach w perspektywie czasu, jakie płyną z działań społecznie odpowiedzialnych. Rynek jest coraz bardziej świadomy i budowanie na nim relacji wymaga dania od siebie więcej niż tylko wywiązywania się z obowiązków wynikających z realizowanych umów. Możemy swoimi działaniami tylko zachęcić inne duże firmy do prowadzanie tego typu aktywności i zapewnić, że było warto.

Jakie najważniejsze działania w mijającym roku realizowało PKP Cargo w obszarze CSR?

Pozostajemy aktywni w działaniach na rzecz popularyzacji kolei i transportu kolejowego. Odpowiadamy na rosnące zainteresowanie rodzin z dziećmi i miłośników kolei udziałem w wydarzeniach przybliżających świat transportu szynowego i jej historię. Specjalnie dla nich organizujemy cykl imprez edukacyjnych „Lato z Parowozami” i wspieramy Paradę Parowozów w Wolsztynie. W mienionym roku przygotowaliśmy również w Zduńskiej Woli i w Ostrowie Wielkopolskim wyjątkowe prezentację odmalowanych w historyczne barwy lokomotyw, bezpośrednio po zakończeniu prac remontowo-malarskich. Przywracanie takich oryginalnych malatur wybranym egzemplarzom lokomotyw jest również ważnym elementem dbałości o zachowanie dziedzictwa kolejowego. Dlatego na szlakach można spotkać obok lokomotyw w charakterystycznych, niebieskich barwach PKP Cargo takie rodzynki, jak np. ET41-186 czy ET42-029 w zupełnie innych, historycznych kolorach. W maju, na dachu naszego warszawskiego biurowca pojawiły się ule, które są symbolem naszego przywiązania do ekologii i troski o środowisko naturalne. Bezpieczeństwo ekologiczne i czysty transport, którego symbolem są pszczoły, to wartości, które w codziennej pracy traktujemy priorytetowo. Nasza działania zgodne z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego realizujemy również we współpracy z pracownikami. Mam tu na myśli m.in. zaangażowanie w inicjatywę biegów charytatywnych „Poland Business Run” czy akcję przybliżającą pracę na kolei uczniom szkół i przedszkoli. W tym roku podjęliśmy również szereg działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Uruchomiliśmy również specjalną infolinię wsparcia psychologicznego dla pracowników drużyn trakcyjnych i osób związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu.

Dlaczego warto realizować i rozwijać takie akcje, jak „Lato z Parowozami”? Czy jest zainteresowanie historią i tradycjami kolejarskimi?

Stare parowozy czy wagony są nie tylko symbolami dawnej kolei, o które warto dbać i o których nie wolno zapominać. Przede wszystkim stanowią element naszego dziedzictwa! Dlatego staramy się przybliżać społeczeństwu zabytki i historię kolei. Wychodzimy naprzeciw olbrzymiemu zainteresowaniu koleją z epoki pary, które obserwujemy nie tylko przy okazji regularnie organizowanych imprez, ale również na naszych profilach społecznościowych czy na innych witrynach internetowych, gdzie miłośnicy kolei dzielą się swoją pasją. Możliwość przejazdu pociągiem retro, podziwianie wielu historycznych lokomotyw czy obejrzenie „pod parą” liczącego kilkadziesiąt lat parowozu pozostaje dla starszych i młodszych miłośników kolei wyjątkowym przeżyciem. Jednocześnie, o czym należy pamiętać, ma olbrzymi walor edukacyjny. Uczestnicy „Parowozjady” w Chabówce wracają do domów bogatsi o wiedzę m.in. na temat bezpieczeństwa na kolei czy mechanizmów i zasad uruchomiania lokomotyw parowych.

Chabówka i Wolsztyn to miejsca kultowe dla miłośników kolei, ale czy PKP Cargo wspiera miłośników dawnej kolei i miejsca, gdzie gromadzone są zabytki kolejowe?

Tylko w ramach „Lata z Parowozami” organizowaliśmy imprezy w wielu miejscach Polski. Byliśmy m.in. w Parowozowni Jarocin i Parowozowni Skierniewice, a finał całego cyklu odbył się w warszawskiej Stacji Muzeum. Wówczas specjalny pociąg retro zabrał rodziny z dziećmi w wyjątkową podróż do Piaseczna. Był prowadzony przez pozostający w ruchu, wręcz kultowy parowóz Ty42-107, który specjalnie przyjechał do stolicy ze Skansenu w Chabówce. Wspieramy również miłośników kolei i różne inicjatywy lokalne. Regularnie współpracujemy m.in. z Klubem Sympatyków Kolei we Wrocławiu i Stacją Muzeum, a w ostatnich tygodniach przekazaliśmy upominki uczestnikom wystawy kolejek małych i dużych, organizowanej przez Nadwarciańską Kolej Drezynową.

Czy w działania PKP Cargo angażują się pracownicy? Chcą wspólnie z Państwem budować etos kolejarski?

Takie spotkania, jak chociażby przy okazji Święta Kolejarza nie byłyby możliwe bez zaangażowania pracowników, bez których miłośnicy i pasjonaci kolei nie mogliby podziwiać czynnych elektrowozów, czy udać się w podróż pociągiem prowadzonym przez zabytkowy parowóz. Pomoc pracowników jest bezcenna i niezwykle dla nas ważna. Cieszymy się, że chętnie wspierają nasze starania w tego typu działaniach. Stają się wręcz Ambasadorami PKP Cargo, co pokazała jedna z ostatnich edukacyjnych akcji prowadzonych przez naszych pracowników w szkołach i przedszkolach.

Na czym polegała ta akcja?

Już po raz drugi, zaprosiliśmy pracowników spółki do odwiedzenia szkół i przedszkoli w swoich miejscowościach, aby z okazji Święta Kolejarza opowiedzieli dzieciom o swojej pracy, znaczeniu transportu kolejowego czy tradycjach kolejarskich. Pracowników wyposażyliśmy w specjalne broszury i materiały, a dla przedszkolaków i uczniów przygotowaliśmy pamiątkowe gadżety i specjalne malowanki o tematyce kolejowej. W akcję zaangażowało się już prawie stu pracowników, co jest dla nas powodem dumy i satysfakcji.

Czy równie chętnie pracownicy PKP Cargo zgłaszali się do udziału w biegu charytatywnym „Business Run”, który Państwa Firma wspierała?

Rzeczywiście w tym roku nasza firma zdecydowała się na większą skalę zaangażować w ideę pomagania poprzez bieganie. W tym obszarze współpracowaliśmy z Fundacją Poland Business Run, która w kilku miastach zorganizowała sztafetowe biegi charytatywne. Pozyskane dzięki temu środki zostały przeznaczone na pomoc osobom z niepełnosprawnością. Cieszy nas, że chęć pomocy poprzez udział w takim biegu spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych pracowników. Stawili się na starcie nie tylko w Warszawie, ale również w Katowicach, Wrocławiu i w innych miastach. Wielu pracowników PKP Cargo, na co dzień prowadzących pociągi, jest nieustannie narażonych na stres związany ze swoją pracą i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo. Dlatego z konsekwencją prowadzimy działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

W jaki sposób PKP Cargo wspiera pracowników w tym obszarze?

W ostatnich miesiącach realizujemy projekt PWP, czyli Psychologiczne Wsparcie Powypadkowe. Jego celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej dla pracowników naszej spółki zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z ruchem pociągów. Zorganizowaliśmy w całym kraju serię szkoleń nt. stresu zawodowego i uruchomiliśmy specjalną telefoniczną infolinię obsługiwaną przez wyspecjalizowanych psychologów. Jest ona dedykowana pracownikom drużyn trakcyjnych oraz osobom na stanowiskach związanych z obsługą pociągów. Zapewniamy również możliwości umówienia się na indywidualne spotkanie z psychologiem. Bezpieczeństwo i pomoc kolejarzom są priorytetami dla PKP Cargo.