Brytyjczycy opracowali pociąg napędzany biometanem

Fot. Ultra Light Rail Partners

Brytyjska firma Ultra Light Rail Partners opracowała prototyp szynobusu o nazwie BioUltra, którego źródłem zasilania jest biometan. Nowatorski szynobus ograniczy emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Pojazd wyposażono w rozwiązania chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Biometan pochodzi z produktów odpadowych, w tym resztek pożniwnych, osadów ściekowych, odchodów zwierzęcych i ludzkich czy odpadów spożywczych, które są rozkładane przez bakterie w celu wytworzenia gazu. W nowatorskim szynobusie biometan zasila akumulatory tworzące napęd elektryczny. To pozwoli na redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Dzięki właściwościom produktów z biometanu, nowy pojazd ma również usuwać z powietrza dwutlenek węgla.

Jak podkreślił Beverley Nielsen, prezes firmy, niedawne monitorowanie przeprowadzone przez firmę non-profit Sustainability West Midlands wykazało, że zmniejszenie poziomu tylko jednego zanieczyszczenia, PM2,5 o 50 proc., zapobiegłoby co roku aż 952 zgonom w samym tylko okręgu West Midlands.

BioUltra ma długość 20 metrów, mieści do 120 pasażerów i jedzie z maksymalną prędkością 80 km/godz. Wedle zapowiedzi, szynobus po jednokrotnym zatankowaniu zbiorników biometanem ma przejechać nawet 3 tys. km.

Firma Ultra Light Rail Partners otrzymała 60 tys. funtów dotacji z rządowego Funduszu Zrównoważonej Innowacji. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przed koronawirusem. Mają temu służyć m.in. wyposażenie w światła ultrafioletowe, odpowiednia filtracja przepływającego powietrza czy miedziane elementy wyposażenia.

Firma zamierza w kolejnych latach zbudować na trasach kolei w Wielkiej Brytanii specjalne silosy na odpady organiczne. Pojawią się one stacjach, co umożliwi tankowanie szynobusów. Brytyjski rząd ogłosił plany wycofania pociągów napędzanych olejem napędowym do roku 2040.

Firma Ultra Light Rail Partners tworzy rozwiązania dla kolei i lekkich kolei ulicznych, aby – jak pisze – poprawić jakość życia ludzi na obszarach miejskich i półwiejskich, pomagając społecznościom, deweloperom i władzom lokalnym. Jej zespół opracowuje i dostarcza niskoemisyjne, bezpieczne w użyciu, łatwe w instalacji rozwiązania dla lekkich kolei.