Branża motoryzacyjna. Jak pakiet Fit for 55 wpłynie na zeroemisyjność?

Zielona i sprawiedliwa transformacja gospodarcza, pakiet Fit for 55 oraz jego wpływ na przemysł, w tym szczególnie na branżę motoryzacyjną – to główne tematy rozmów ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka z unijnymi komisarzami w Brukseli.

Pakiet Fit for 55 przewiduje, że wprowadzone przez koncerny motoryzacyjne na rynek Unii Europejskiej samochody zredukują emisję dwutlenku węgla w stosunku do norm obowiązujących w 2021 r. o 55 proc. w 2030 r., a w 2035 r. o 100 proc. W ten sposób wszystkie nowe auta sprzedawane w UE od 2035 r. mają być zeroemisyjne.

– Zaprzestanie produkcji nowych samochodów spalinowych od 2035 r. może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla mniej zamożnych państw, ponieważ grozi to napływem do nich zużytych i wysokoemisyjnych samochodów – ocenił minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Kolejnym ważnym wątkiem rozmów ministra Piotra Nowaka z Komisją Europejską był rozwój innowacyjnych technologii, które wspierają budowanie niskoemisyjnej gospodarki.

– Uruchomiliśmy konkurs bateryjny wykorzystując mechanizm IPCEI, przez co aktywnie włączamy się w europejskie inicjatywy na rzecz rozwoju przemysłowych obszarów o największym potencjale – mówił minister.

Polska korzystając z mechanizmu IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interests) już od 2021 roku wspiera projekt poświęcony doskonaleniu technologii recyklingu baterii litowo-jonowych. Pozwalają one odzyskiwać z zużytych baterii deficytowe metale o strategicznym znaczeniu. Dzięki rezultatom projektu rocznie możliwy będzie recykling 10 000 ton odpadów baterii litowo-jonowych i katalizatorów.

Podczas spotkań minister Nowak podkreślił, że nasz kraj pozytywnie ocenia propozycję włączenia energii jądrowej i gazu ziemnego do unijnej taksonomii. Oznacza to uznanie energii atomowej oraz gazu za zrównoważone źródła energii, co będzie miało  między innymi przełożenie na stabilność perspektyw dla inwestowania w rozwój tych źródeł energii.

W trakcie rozmów poruszono także kwestię mechanizmu CBAM (taryfy węglowej na produkty wysokoemisyjne importowane przez UE) i jego wpływu na konkurencyjność gospodarki europejskiej. Szef resort rozwoju i technologii zaznaczył, że stosowanie mechanizmu CBAM nie powinno być alternatywą dla obecnie obowiązujących środków służących ograniczaniu ucieczki emisji poza EU w ramach EU ETS, tj. przydziału bezpłatnych uprawnień i rekompensat na pokrycie kosztów pośrednich emisji.