Brambles uwzględniony w 2023 Bloomberg Gender Equality Index

Brambles, globalny lider rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw działający pod marką CHEP, został po raz pierwszy wyróżniony w rankingu Bloomberg Gender Equality Index (GEI). Indeks śledzi wyniki spółek zobowiązanych do przejrzystości w raportowaniu danych dotyczących płci oraz do wspierania równości w miejscu pracy.

 

To wyróżnienie jest świadectwem zaangażowania Brambles w różnorodność płci, równość oraz integrację w naszym miejscu pracy. Jesteśmy dumni, że po raz pierwszy znaleźliśmy się w tak znaczącym Indeksie” – powiedziała Victoria Pickles, Brambles Vice President, Global Diversity, Equity & Inclusion Lead.

Indeks mierzy równość płci w pięciu obszarach: przywództwa i pozyskiwania talentów, równych wynagrodzeń i parytetu wynagrodzenia ze względu na płeć, kultury integracyjnej, polityki przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu oraz marki zewnętrznej.  Firma Brambles uzyskała maksymalny wynik 100 punktów w obszarach polityki przeciwdziałania molestowaniu oraz przywództwa i pozyskiwania talentów.

W Brambles nasi pracownicy są najważniejsi, dlatego poczyniliśmy znaczne inwestycje w różnorodność, równość i integrację (DEI – eng. diversity, equity, inclusion) w naszej globalnej działalności, aby stworzyć środowisko, w którym każdy z nas może rozwijać się jako osoba wyjątkowa, tworząc kulturę przynależności, gdzie możemy być wszyscy razem inni. Taki jest cel DEI w naszej firmie, a równość płci odgrywa w nim kluczową rolę. Nasze szerokie podejście do osiągnięcia tego celu jest tym, co pozwoliło nam zająć miejsce na GEI.” – dodaje Victoria Pickles, Brambles Vice President, Global Diversity, Equity & Inclusion Lead.

Debiut Brambles na GEI nastąpił po serii ukierunkowanych inicjatyw i działań mających na celu poprawę różnorodności płci i integracji w miejscu pracy. Chociaż do Indeksu zgłoszono dane z 2021 roku, firma Brambles od tego czasu poczyniła większe postępy, osiągając w 2022 roku cel 33% kobiet na stanowiskach kierowniczych w skali globalnej. Firma osiągnęła również niedawno założenie, jakim jest 40% reprezentacja kobiet w zarządzie, ponad dwa lata przed planem. Aby rozwinąć swoją strategię DEI (eng. diversity, equity, inclusion), Brambles zainwestował w stworzenie globalnego zespołu DEI, powołując dedykowane osoby w swoich regionach geograficznych, kierowane przez Sabrinę Remedios, Global Director, Diversity, Equity & Inclusion.

Gratulujemy firmom, które znalazły się w 2023 GEI” – powiedział Peter T. Grauer, prezes Bloomberga i przewodniczący założyciel amerykańskiego Klubu 30%. “Nadal obserwujemy wzrost zarówno zainteresowania, jak i członkostwa na całym świecie, co odzwierciedla wspólny cel, jakim jest przejrzystość w kwestiach metryk związanych z płcią“.

W 2023 roku do Indeksu zakwalifikowały się 484 organizacje, reprezentujące 45 krajów i regionów, 11 sektorów i 54 branże.