Brambles publikuje coroczny raport zrównoważonego rozwoju

Po pomyślnej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju do 2020 r. i spełnieniu jej kluczowych założeń firma wyznaczyła sobie w zeszłym roku nowe cele do zrealizowania na dystansie kolejnych 5-ciu lat. To ambitny plan stawiający Brambles w roli pioniera regeneratywnych łańcuchów dostaw opartych na zasadzie Planet Positive, Business Positive and Communities Positive’ Już po pierwszych 12 miesiącach realizacji programu firma Brambles przedstawia w raporcie konkretne osiągnięcia, które dokumentują znaczący postęp ku lepszej przyszłości.


Firma Brambles osiągnęła neutralność węglową: emisje CO2 netto firmy są kompensowane w zakresie 11 oraz 22 poprzez inwestycje w projekty ponownego zalesiania i zakup odnawialnej energii elektrycznej. To znaczące osiągnięcie wpisuje się w zaangażowanie Brambles na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych do 1,5ºC i jest zgodne z najambitniejszymi postanowieniami Porozumienia Paryskiego z 2015 r., będąc tym samym milowym krokiem na drodze do dekarbonizacji.

W ramach realizacji celów strategii Planet Positive drewno pozyskiwane przez Brambles pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł, a sama firma aktywnie działa na rzecz objęcia coraz większej liczby sektorów przemysłu leśniczego certyfikowaną kontrolą pochodzenia (Chain of Custody Certification)

• Pierwszy nośnik z przetworzonego plastiku już na rynku: W ramach zobowiązania Waste Positive do wykorzystywania odpadów plastikowych w swoich nośnikach firma Brambles wprowadziła w tym roku na rynek europejski swój pierwszy produkt wykonany w 100% z pokonsumenckich odpadów plastikowych- platformę na kółkach Q+.
• Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych osiągnął w Brambles 32%: Cel Better Workplace obejmuje inicjatywy w zakresie inkluzywności, komfortu pracy i dostępności, a także zobowiązanie do zatrudnienia co najmniej 40% kobiet na stanowiskach kierowniczych i podwojenia liczby kobiet pracujących w zakładach firmy do 2025 r.
• Brambles z certyfikatem Top Employer® w 17 krajach: Realizując cel Better Workplace, firma Brambles uzyskała certyfikat Top Employer® w 17 krajach z czterech różnych regionów, co świadczy o jej zaangażowaniu na rzecz pracowników i tworzenia inkluzywnego i satysfakcjonującego środowiska pracy. Ambicją Brambles jest rozszerzenie certyfikatu na jak największą liczbę krajów i uzyskanie tytułu Global Top Employer.
• Brambles nie ustaje we wspieraniu społeczności, kiedy tego najbardziej potrzebują: Better Communities to trzeci filar strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju na 2025 r. i kluczowy element szerszego wkładu Brambles na rzecz społeczeństwa. Firma poprzez darowizny rzeczowe pomogła organizacjom niosącym pomoc żywnościową dostarczyć posiłki dla ponad 17.400.000 osób na całym świecie w samym roku finansowym 2021. Ponadto około 100.000 osób skorzystało z działań firmy w postaci kampanii i szkoleń na temat gospodarki obiegu zamkniętego.

Jak stwierdził Graham Chipchase, dyrektor generalny Brambles: „W naszej nowej pięcioletniej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju Brambles wyznacza wyraźny kurs w kierunku prawdziwie regeneratywnego łańcucha dostaw opierającego się na trzech podstawowych założeniach: ponowne wykorzystywanie, wytrzymałość i regeneracja. Ta pionierska wizja pozwala naszej firmie ustanawiać wartości w środowisku, gdzie nieustanną zmianę przyjmuje się za pewnik. Pierwsze wyniki pokazują, że nasza strategia to nie tylko słowa, ale i czyny. Każde osiągnięcie stanowi konkretny krok w stronę lepszej przyszłości”.
Stosowany przez Brambles model oparty na wielokrotnym użytkowaniu i współdzieleniu już dziś pozwala na wiele oszczędności środowiskowych w ramach łańcuchów dostaw klientów- szczególnie na tle rozwiązań jednorazowych.

Więcej: https://brambles.com/Content/cms/FY21-Results/Documents/Brambles_2021_Annual_Report.pdf