Blisko 70 proc. respondentów oczekuje, że firmy nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko

Z badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” wynika, że blisko 7 na 10 respondentów oczekuje, że firmy nie będą niekorzystnie wpływać na środowisko. Grupa Muszkieterów ma na stałe w swoją strategię wpisane działania na rzecz lokalnych społeczności oraz środowiska. Właśnie za włączenie się do walki z jego zanieczyszczeniem, poprzez utylizację starego i zużytego sprzętu elektronicznego, firma otrzymała Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy.

 

Od 20 lat, czyli od początku działalności w Polsce, Grupa Muszkieterów, poza działalnością biznesową, angażuje się w liczne akcje prospołeczne. Jest to realizowane w zgodzie ze strategią i misją firmy. Grupa Muszkieterów otrzymała Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy za konkretne działanie na rzecz środowiska – utylizację starego i zużytego sprzętu elektronicznego, takiego jak telefony i modemy Internetowe.

– W pierwszej partii oddaliśmy 78 telefonów i 32 modemy Internetowe. Jednak już wkrótce planujemy zutylizować kolejną część niepotrzebnego sprzętu. Podjęliśmy współpracę z firmą Moby.pl Sp. z o.o., ponieważ tak jak my dba o środowisko naturalne – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

„Zielona” strategia Muszkieterów

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego to nie jedyne działanie podejmowane przez Muszkieterów na rzecz środowiska. Znaczącym krokiem w realizacji „zielonej” strategii było uruchomienie nowego centrum magazynowo-biurowego w Swadzimiu pod Poznaniem. W magazynach zostały zastosowane proekologiczne rozwiązania, takie jak energooszczędne oświetlenie LED, ogrzewanie gazowe, system segregacji odpadów, nowoczesny system ładowania baterii wózków widłowych, a także informatycznie sterowany system zużycia dwutlenku węgla do dystrybucji mrożonek w kontenerach mroźniczych.

Centrala firmy otrzymała certyfikat „Zielone Biuro”, przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, która wyróżnia firmy podejmujące działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Podczas audytu zostały wyróżnione urządzenia ograniczające zużycie energii elektrycznej. Ponadto wszystkie biura i pomieszczenia socjalne zostały wyposażone w specjalne pojemniki na odpady, a pracownicy zostali poproszeni o segregację surowców wtórnych. Także środki czystości używane do sprzątania przestrzeni biurowej są produktami biodegradowalnym.

Dodatkowo w trosce o środowisko naturalne, ale również dla wygody pracowników, Grupa Muszkieterów stworzyła internetową platformę do organizowania wspólnych dojazdów do pracy. Korzysta z niej ok. 10 proc. pracowników.

Działania na rzecz środowiska Grupa podejmuje także w sklepach. Zarówno sprzęt chłodniczy, jak i oświetlenie zostały wymienione na energooszczędne. Dodatkowo Grupa Muszkieterów stara się angażować klientów w działania na rzecz środowiska. Sieć supermarketów Intermarché wprowadziła innowacyjną usługę – wypożyczalnię wózków transportowych – Koursavélo (od francuskiego “courses à vélo” – „po zakupy na rowerze”). Od czerwca 2016 r. z tego rozwiązania mogą korzystać klienci sklepów w Grajewie, Słubicach, Słupsku oraz Ustce. To specjalna konstrukcja z koszami zakupowymi na kółkach, wyposażona w dwie izotermiczne torby.

Grupa Muszkieterów raportuje

Działania Grupy Muszkieterów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku są efektem konsekwentnie realizowanej we wszystkich krajach strategii zrównoważonego rozwoju. O podobnych działaniach i projektach można usłyszeć we Francji, Belgii, Polsce czy Portugalii. Grupa Muszkieterów niedawno opublikowała raport z działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Grupy za 2015 rok. Jest on kompleksową analizą działań tej sieci na rzecz lokalnych społeczności. W raporcie opisano wyzwania, z którymi musi zmierzyć się firma i projekty, które będą realizowane w ciągu najbliższych kilku lat. Grupa planuje m.in. zmniejszyć zużycie energii o 30 proc. do 2020 r. w stosunku do 2014 r. oraz zwiększyć udział wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych o 25 proc. do 2025 r.

Raport Grupy Muszkieterów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest dostępny na stronach: https://intermarche.pl/o-nas/nasze-dzialania