Biznes z ludzką twarzą – wykłady na UJK

Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje cykl wykładów otwartych (seminarium) dotyczących CSR . Temat wydarzenia: Rola mediów w kreowaniu społecznej odpowiedzialności firm.

Wykłady rozpoczną się w poniedziałek, 8 kwietnia, o godz. 10 w budynku Centrum Języków Obcych UJK, ul. Świętokrzyska 21 D, sala 214.. Adresowane są do studentów wszystkich kierunków, przedstawicieli firm, instytucji samorządowych oraz innych, zainteresowanych tą tematyką osób. Wydarzenie jest częścią V edycji Dni Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prelegentami będą:

Paweł Mijas – praktyk, szef agencji interaktywnej Domveo, zarządza spółką Pressland SA, która ma w swoim portfolio portale: ladnydom.p, bryla.pl, domosfera.pl, e-ogrody.pl oraz prestiżowe miesięczniki Ładny Dom i Cztery Kąty. Całe życie zawodowe jest związany ze skuteczną komunikacją. To podstawa w zarządzaniu firmą opartej na solidnych fundamentach, gdzie zgodnie z moją własną definicją CSR nie ma poszkodowanych, wykluczonych czy niezadowolonych. Ciągle doskonaląc swoje umiejętności pracował w mediach, w dużych, wiodących korporacjach.

Ksenia Buglewicz – doktor nauk społecznych, specjalizuje się zawodowo i naukowo w zagadnieniach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Realizuje projekty marketingowo – PR’owe, ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiaru wizerunkowego oraz kontekstu etycznego. Autorka książki “Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nowa wartość konkurencyjna”. Zaangażowana również społecznie w niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i wymagającym pomocy, jak również w budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz opieki nad zwierzętami i kształtowanie postaw prozwierzęcych opierających się na empatii i poczuciu odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy.

Andrzej Załucki – Prezes Fundacji „Fabryki Marzeń”, Dziennikarz, certyfikowany mówca inspiracyjny, członek John Maxwell Team Poland, Były redaktor naczelny dzienników: „Słowo”, „Echo Dnia” oraz „Życie Warszawy” Od 22 lat współpracownik Michała Sołowowa