Biedronka partnerem II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Sieć Biedronka dołączyła do grona partnerów II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się 30 marca br. w Teatrze Wielkim w Warszawie i zainaugurowało obchody 40-lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku to najważniejsze, ogólnopolskie wydarzenie senioralne, inaugurujące obchody 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, będące świętem wszystkich polskich seniorów. W jego trakcie zostały podsumowane dokonania polityki senioralnej w Polsce i wyznaczona jej dalsza strategia. Zdefiniowane zostały także nowe wyzwania, z jakimi będzie się musiał w najbliższych latach zmierzyć ruch UTW. W programie Kongresu przewidziano także prezentację, wręczenie tytułów i dyplomów laureatom konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku” oraz Konkursu Srebrnej Gospodarki „Przyjaźni Seniorom”.

Do udziału w kongresie zaproszono 2000 gości z 500 polskich UTW, kilkudziesięciu polonijnych UTW, a także przedstawicieli świata polityki, nauki, samorządowców i  działaczy społecznych z całej Polski.

Sieć Biedronka w ramach II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku przygotowała swoje stoisko we foyer Teatru Wielkiego, do którego zaprosiła gości na degustację produktów dostępnych w ofercie sieci.

Obchody 40-lecia Ruchu UTW objęli swoim honorowym patronatem Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz  Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej. Funkcję honorowego Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego zdeklarowała, podobnie jak w ROKU UTW 2012, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Współpraca z Fundacją „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” to wyraz zaangażowania sieci Biedronka w projekty na rzecz społeczności seniorów w Polsce. Kwestia starzejącego się społeczeństwa pozostaje nieustająco tematem debaty społecznej. Wyzwania, z jakimi mierzy się dojrzewające społeczeństwo, są jednym z obszarów deficytów społecznych, na jakie będzie próbowała odpowiedzieć sieć Biedronka, angażując się w  tego typu projekty.

Więcej: http://www.fundacjaoputw.pl.