Bezpłatny kurs chemii dla stołecznych uczniów

fot. Pixabay.com

Fundacja Grupy Adamed wraz z Urzędem m.st. Warszawy zapraszają uczniów stołecznych szkół średnich na roczny, zaawansowany i bezpłatny kurs chemii. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim w ramach dwóch ścieżek tematycznych.

Fundacja Grupy Adamed od 5 lat realizuje działania w ramach programu naukowego ADAMED SmartUP. W tym roku uczniowie stołecznych szkół ponadpodstawowych otrzymają okazję wzięcia udziału w dodatkowych, zaawansowanych lekcjach chemii prowadzonych w języku angielskim.

Kurs Science through English umożliwi im nie tylko pogłębienie wiedzy z zakresu chemii fizycznej i organicznej, ale także udoskonalenie umiejętności językowych oraz poznanie specjalistycznej angielskiej terminologii, niezbędnej w przypadku planowania przyszłej kariery naukowej.

Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek tematycznych: biologiczno-chemiczną oraz fizyczno-chemiczną oraz dwa przedziały godzinowe: między 10.00 a 13.30 oraz między 14.00 a 17.30. Zajęcia będą odbywać się w soboty, raz w miesiącu, a poprowadzą je cenieni wykładowcy z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem – absolwent Uniwersytetu Oxfordzkiego, a także pracownik m.in. Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Uniwersytetu St. Andrews.

Udział w kursie pozwoli młodym chemikom na opanowanie zarówno skomplikowanych zagadnień teoretycznych, jak i narzędzi używanych na co dzień przez naukowców – także matematycznych i informatycznych. Ścieżka biologiczno-chemiczna da im szansę m.in. na zrozumienie procesu produkcji nowoczesnych leków, nauczenie się profesjonalnego przeprowadzania eksperymentów i pracy z literaturą naukową. W ramach ścieżki fizyczno-chemicznej natomiast zdradzone zostaną im m.in. tajniki rachunku różniczkowego oraz podstawy elektrochemii i teorii kwantowej. Obie ścieżki tematyczne umożliwiają zetknięcie się z nauką na akademickim poziomie oraz udział w zajęciach laboratoryjnych.

Zapisy na kurs prowadzone są poprzez stronę:https://adamedsmartup.pl/science-through-english/. Zajęcia zostaną poprzedzone testem języka angielskiego – zwolnione będą z niego osoby, które przedstawią certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B1. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na kurs zostaną zaproszone osoby, które najlepiej uzasadnią swoje zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi w formularzu zgłoszeniowym.