Bezpieczna droga do szkoły z SKO

PKO Bank Polski przygotował ponad 360 tysięcy gadżetów odblaskowych oraz ulotki przypominające podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 190 tysięcy takich kompletów trafiło do szkół uczestniczących w programie Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Kolejne 170 tysięcy bankowych odblasków otrzymała Policja, której przedstawiciele rozdadzą je uczestnikom programu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Celem podjętych działań jest uświadomienie najmłodszym i ich opiekunom, jak w prosty sposób, dzięki odblaskom, można zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, gdy wcześnie zapada zmrok. O tym, że takie działania są bardzo potrzebne świadczą niechlubne statystyki lokujące nasz kraj na drugim miejscu wśród państw Unii Europejskiej pod względem liczby wypadków z udziałem pieszych. Działania edukacyjne są również następstwem zmian legislacyjnych. Znowelizowane niedawno prawo o ruchu drogowym nakłada na wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza terenem zabudowanym obowiązek noszenia odblasków.

Właśnie dlatego SKO-wicze z prawie 5 tysięcy szkół współpracujących z PKO Bankiem Polskim otrzymali odblaski oraz ulotki edukacyjne poświęcone tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bank przygotował materiał we współpracy z Komendą Główną Policji. Objęta honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji ulotka w przystępny sposób wyjaśnia najmłodszym i ich rodzicom podstawowe zasady zachowania się pieszych i rowerzystów na drodze.

– Szkolne Kasy Oszczędności to już nie tylko nauka oszczędzania i zarządzania minibudżetem, ale również znacznie szerzej zakrojone działania edukacyjne, także te związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dzięki naszej współpracy z Komendą Główną Policji udało się przekazać uczniom wartościowe materiały edukacyjne oraz odblaski, które zwiększą ich bezpieczeństwo – podkreśla Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim.

Dodatkowo Bank podpisał porozumienie z Komendą Główną Policji, na mocy którego przekazał gadżety odblaskowe dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach edukacyjnych w ramach organizowanego przez Policję programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Policja to kolejna po MEN i kuratoriach oświaty instytucja, która wspiera działania PKO Banku Polskiego na rzecz edukacji najmłodszego pokolenia Polaków.

– Cieszymy się, że wspólnie z PKO Bankiem Polskim docieramy do uczniów ze szkół podstawowych z bardzo cennym przesłaniem edukacyjnym, dzięki któremu ich świadomość wzrośnie, a widoczność na drodze znacząco się poprawia – podkreślił mł. insp. Marek Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Noszenie odblasków poprawiających widoczność po zmroku jest obowiązkiem, który ratuje życie. Dzięki działaniom prewencyjnym i edukacyjnym, w ciągu ostatnich 10 lat udało się zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem pieszych o około 30%. Oczywiście nie poprzestajemy na tym, a nasze wspólne bezpieczeństwo w ruchu drogowym musi się nadal poprawiać – dodał.

Szkolne Kasy Oszczędności, które PKO Bank Polski prowadzi już od 80 lat, cieszą się dużą popularnością wśród uczniów i ich rodziców, Obecnie z PKO Bankiem Polskim współpracuje prawie 5 tys. szkół podstawowych (więcej niż co trzecia szkoła w Polsce). Ponad 155 tys. dzieci oszczędza na internetowych kontach SKO, a przesłanie edukacyjne programu dociera do 1 mln uczniów. Program SKO obejmuje zarówno podstawy bankowości i finansów, jak i ekologii oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.