Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest priorytetem

PKN Orlen nagrodzi uczniów płockich szkół za przedstawienie przez nich autorskich haseł dotyczących bezpiecznej jazdy na rowerze w mieście. Pomysły można zgłaszać na stronie www.kodeksrowerowy.pl do końca października. Pula nagród obejmuje vouchery na rowery i sprzęt sportowy o łącznej wartości ponad 10 000 zł. Patronat honorowy nad projektem, który jest kampanią społeczną w zakresie bezpieczeństwa objął Komendant Miejska Policji w Płocku oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Płocka.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie płockich podstawówek z klas od 6 do 8 oraz nieletni uczniowie szkół ponadpodstawowych klas od 1 do 3. Wystarczy zgłosić dziesięć najważniejszych dla każdego uczestnika haseł dotyczących bezpiecznej jazdy na rowerze, za pośrednictwem strony www.kodeksrowerowy.pl

– Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest priorytetem, dlatego aktywnie angażujemy się w projekty, które promują tego typu zachowania. Tym razem chcemy nagrodzić młodzież w grupie wiekowej, która jest bardzo aktywna w okresie wakacji, za pomysły na bezpieczną jazdę rowerem. Liczymy, że nasz projekt, który łączy edukację z zabawą, przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla wielu użytkowników ruchu drogowego – powiedziała Agata Górnicka dyr. Biura Relacji z Otoczeniem w PKN Orlen.

Zdaniem policji, dzieci są jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego dlatego też ze szczególną uwagą należy się o nie troszczyć.

– Dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych jest naszym priorytetem i wymaga systematycznych działań nie tylko kontrolnych, ale i również edukacyjnych. Każde działanie propagujące prawidłowe zachowania na drodze jest niezmiernie ważne dla ich edukacji, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Kreatywne tworzenie haseł w ramach konkursu stworzy zapewne swoistego rodzaju katalogu bezpiecznych zachowań dla miłośników jazdy jednośladem – powiedział na temat akcji Komendant Miejski Policji w Płocku mł. insp. Mariusz Kryszkowski.

Zgłoszenia do konkursu „Kodeks rowerowy” realizowanego przez PKN ORLEN, dokonuje opiekun, którym może być nauczyciel lub rodzic. Zespół musi się składać z co najmniej dwóch, ale nie więcej niż trzech uczniów. Uczestnicy będący członkami jednego Zespołu muszą być uczniami tej samej szkoły, ale mogą być z różnych klas, które obejmuje regulamin konkursowy. Nagrodami dla zwycięzców są vouchery, które umożliwiają ich wymianę rower lub sprzęt sportowy w wybranych sklepach.

Laureatami zostaną uczestnicy trzech zespołów, którzy wzięli udział w konkursie zgodnie z regulaminem oraz których hasła wybierze komisja konkursowa. Zadaniem komisji będzie ocena, który zestaw 10 haseł zgłoszony przez dany zespół jest najbardziej wartościowy dla użytkowników ruchu drogowego, szczególnie rowerzystów.

Przy ocenie zgłaszanych haseł będą brane pod uwagę m.in. takie kryteria jak zgodność z prawem, użyteczność w kontekście zastosowania w praktyce, a także całokształt zgłaszanych haseł z punktu widzenia ich emocjonalnego wydźwięku, układu, pomysłu, ujęcia problemu drogowego oraz przesłania. Istotna będzie również zgodność haseł z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi i wymogami wskazanymi w regulaminie dostępnym na stronie tytułowej konkursu.

Obecnie PKN Orlen rozpoczął montaż stacji rowerowych dla ponad 250. jednośladów, które znacznie rozbudują system Płockiego Roweru Miejskiego. Po inwestycji Spółki użytkownicy otrzymają do dyspozycji ponad 560 pojazdów, którymi będą mogli poruszać się nie tylko w Płocku, ale także dojechać do okolicznych gmin jak Łąck, Słupno, Liszyno.

(źródło: PKN Orlen)