Benefit Systems dołącza do 30% Club Poland

Źródło: Benefit Systems

W Polsce wystartował 30% Club, promujący różnorodność w biznesie. Benefit Systems, jako jedna z pierwszych polskich spółek publicznych dołącza do inicjatywy, wspierając tym samym zwiększenie reprezentacji kobiet we władzach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.

Jednym z najważniejszych postulatów 30% Club Poland jest osiągnięcie co najmniej trzydziestoprocentowej reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych (liczone łącznie) w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku. Pośrednimi celami są m.in. dwudziestoprocentowy udział kobiet we władzach spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 do 2025 roku oraz brak wśród nich takich, które nie mają żadnych kobiet w swoich władzach.

– Różnorodność płci jest ważną częścią szerszej kwestii różnorodności na wyższym szczeblu przedsiębiorstw. Bardziej różnorodny zarząd i rada nadzorcza to szerszy zakres doświadczenia, wiedzy i kompetencji, co z kolei prowadzi do lepszego podejmowania decyzji i wysokiej kultury korporacyjnej – mówi James Van Bergh, Przewodniczący Rady Nadzorczej Benefit Systems i członek-założyciel 30% Club Poland. – Jest to również bardziej reprezentatywne dla struktury pracowniczej firmy, jej bazy klientów i społeczności. Bardziej różnorodne władze wspierają organizację w osiągnięciu pełnego potencjału biznesowego i w tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy. Różnorodność płci w firmach odgrywa ważną rolę w budowaniu odpowiedzialnego społecznie biznesu, a także bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej gospodarki.

Na koniec 2020 roku udział kobiet we władzach firm z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 wyniósł zaledwie 15,5 procent.

Źródło: 30% Club

Analizy rynkowe wskazują, że jeśli dynamika wzrostu obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach w skali całego globu nie zwiększy się, to osiągnięcie parytetu zajmie nawet 30 lat. Takie prognozy nie tylko działają na wyobraźnię, ale pokazują także, jak ważne jest podejmowanie konkretnych inicjatyw w tym zakresie – zaznacza Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems. – Cieszymy się, że dołączyliśmy do inicjatywy promującej równość i różnorodność, bo to wartości bliskie Benefit Systems i ruchowi B Corp, do którego należymy. Mam nadzieję, że kampania 30% Club zwiększy świadomość w zakresie pozytywnego wpływu różnorodności i równości płci na działalność firm i decyzje biznesowe, trwale zmieniając kulturę korporacyjną w naszym kraju.

Uczestnictwo w 30% Club Poland polega na realizowaniu mierzalnych celów z zakresu różnorodności płci we władzach spółek oraz wspieraniu kobiet w ich karierach zawodowych. Próg 30 proc. ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, w której określono minimalny odsetek grupy mającej wpływ na decyzje podejmowane przez większość. Do inicjatywy mogą przystąpić prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych spółek publicznych lub firm posiadających więcej niż 100 pracowników.

Inicjatywa 30% Club została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2010 roku przez brytyjską finansistkę Helenę Morrissey, której celem było osiągnięcie trzydziestoprocentowego udziału kobiet we władzach spółek z indeksu FTSE100. Cel zrealizowano we wrześniu 2018 roku, a obecnie udział kobiet w spółkach FTSE100 wynosi 37,1 proc. i 34,5 proc. w spółkach FTSE350. Do globalnej inicjatywy 30% Club przystąpili szefowie największych firm na świecie, tacy jak Warren Buffet, CEO & Chair Berkshire Hathaway czy Larry Fink, CEO Blackrock.

Źródło: 30% Club

Powstanie 30% Club Poland zostało odnotowane na stronie internetowej 30% Club.

Benefit Systems SA działa na polskim rynku od 2001 roku. Spółka jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego MultiSport, który wspiera aktywny i zdrowy tryb życia jego Użytkowników. Karty sportowe zapewniają dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Oferta sportowa jest rozwijana z powodzeniem przez Spółkę również w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Chorwacji.

Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie. Dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów. W 2018 roku, jako pierwsza spółka publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyna firma polska, Benefit Systems uzyskało międzynarodowy certyfikat B Corp.

Źródło: Benefit Systems, 30% Club