Beata Grabarczyk: człowiek i jego otoczenie są w naszej działalności najważniejsze

O zaangażowaniu w prace prace Global Compact oraz współpracy z lokalnymi społecznościami rozmawiamy z Beatą Grabarczyk, rzecznikiem prasowym EmiTel – wiodącego operatora naziemnej infrastruktury radiowo -telewizyjnej w Polsce.

 

Wiem, że angażujecie się Państwo w prace Global Compact, platformy ONZ do spraw promowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Na czym polega ta współpraca?

Zostaliśmy w tym roku Partnerem Głównym gali Architektów Rozwoju, nagród wręczanych przez Global Contact, bo wyznajemy te same wartości. Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, to dwie naczelne zasady, którymi Emitel kieruje się w swojej działalności.

W tym konkurs Architekt Rozwoju był szczególny, w siedemdziesiątą  rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, był poświęcony właśnie ochronie praw człowieka, a Emitel w każdym przejawie swojej działalności o prawach człowieka pamięta. Jako firma rozwijająca nowe technologie przyczyniamy się do cywilizacyjnego rozwoju ludzkości, ale nie robimy tego bezmyślnie, dbamy o przestrzeganie praw, norm i zasad.

 Jako operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej obszarem swojej działalności obejmujecie cały kraj. Jak to się przekłada na zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności?

Człowiek i jego otoczenie są w naszej działalności najważniejsze, dlatego zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami, m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości oraz ochronę środowiska, należy do naszych priorytetów. Przywiązujemy ogromną wagę do współpracy z lokalnymi społecznościami wspierając między innymi Straż Pożarną, lokalne kluby sportowe i szkoły. Regularnie wspieramy szpitale, przychodnie i fundacje. Z naszej pomocy skorzystali m. in.: Polski Komitet Zwalczania Raka, Fundacja Mimo Wszystko Anny Dymnej, czy SOS Wioski Dziecięce.

Jak Emitel angażuje się w ochronę środowiska?

Wdrożyliśmy rozwiązania minimalizujące powstawanie odpadów m.in. przestawiliśmy organizację na korespondencję elektroniczną, powtórnie używamy opakowań po np. dużych zestawach antenowych, monitorujemy zużycie papieru. Używamy energooszczędnych materiałów, skrupulatnie przestrzegamy wszelkich norm ochrony środowiska, regularnie mierzymy wpływ naszych działań na otoczenie, budując nowe obiekty ograniczamy teren inwestycji do minimum, całkowicie zrezygnowaliśmy z węgla i koksu, ograniczamy emisję ciepła modernizując nadajniki i systemy chłodzenia, wreszcie wsparliśmy Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego.

Stale modernizujemy też naszą infrastrukturę służącą do odprowadzania i oczyszczania ścieków. W ciągu ostatnich dwóch lat, w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczania gleby i wody przez wyeksploatowane urządzania służące oczyszczaniu ścieków, zmieniliśmy lub zmodernizowaliśmy systemy oczyszczania ścieków w kluczowych obiektach.

To tylko niektóre działania podejmowane przez Emitel w celu ochrony środowiska naturalnego. Wdrażamy je w każdej sferze naszego funkcjonowania i nie sposób ich wszystkich wymienić, bo rozmowa zajęłaby nam cały dzień.

Dodam tylko, że nasze działania w sferze CSR przyniosły nam uznanie w niezależnym badaniu GRESB prowadzonym na potrzeby amerykańskich funduszy inwestycyjnych. Na 173 zbadane europejskie firmy zajęliśmy w tym badaniu 15 miejsce, a wśród firm o podobnym do naszego profilu funkcjonowania byliśmy pierwsi.

Jak społeczna odpowiedzialność biznesu przekłada się na organizację pracy? Czy pracownicy angażują się w projekty CSR-owe –firmy, np. w ramach wolontariatu?

Transparentność prowadzonych działań, promowanie idei otwartej komunikacji oraz uczciwość  i profesjonalizm to nasza wizytówka. Firma dba o jak najlepsze relacje na linii pracodawca – pracownik. Dbamy o skrupulatne przestrzeganie norm antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Spółka powołała Rzecznika ds. Zapobiegania Mobbingowi i Dyskryminacji, którego rolą jest reagowanie na wszelkie wątpliwości zgłaszane przez Pracowników.

W 2017 roku EmiTel dołączył do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności. W ten sposób wyrażamy nasze poparcie dla idei różnorodności.

Z myślą o utrwalaniu postaw wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz świadomości potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, związanych nie tylko z pracą, w 2016 roku rozpoczęliśmy organizację Tygodni BHP, cokwartalnej kampanii informacyjnej dla Pracowników. Każdy Tydzień BHP poświęcony jest innej tematyce.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników organizujemy kursy pierwszej pomocy. W 2016 roku rozpoczęliśmy proces wyposażania naszych obiektów w automatyczne defibrylatory oraz automatyczne ciśnieniomierze. W ramach działalności społecznej oferujemy Pracownikom karty sportowe, umożliwiające korzystanie z obiektów sportowych, rekreacyjnych  i kulturalnych. Od 12 lat każdej jesieni organizujemy dla pracowników Górski Rajd Emitela, podczas którego wspinają się na najwyższe i najtrudniejsze szczyty w Polsce. W rajdzie może wziąć udział każdy z Pracowników. Początki nie były łatwe – w I edycji rajdu, która odbyła się w roku 2006, wzięło udział tylko 17 osób. Jednak już w kolejnym roku byliśmy zmuszeni zamknąć listę uczestników po upływie zaledwie 2 godzin od rozpoczęcia zapisów.

W ramach organizacji nie funkcjonuje wolontariat sensu stricto. Jednak w 2017 roku uruchomiliśmy długoterminowy program rozwoju kompetencji technicznych. Pierwszym etapem tworzenia programu było przeprowadzenie analizy poziomu kompetencji Pracowników pionu technicznego. Na tym etapie wyłoniono osoby będące ekspertami w ośmiu obszarach, na rozwoju których szczególnie zależy firmie. Osoby te zgodziły się przyjąć dodatkowe role trenerów wewnętrznych. Pod okiem profesjonalnych doradców miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności związanych  z efektywnym uczeniem innych.