Bayer nie zrezygnuje z Glifosat-u

Glifosat (toksyczny składnik chwastobójczego Roundup-u) nadal będzie odgrywał ważną rolę w rolnictwie i w portfolio Bayer. Niemniej jednak Bayer zobowiązuje się do rozszerzenia swojej oferty – w tym celu na najbliższą dekadę zaplanowano inwestycje w wysokości około 5 miliardów euro w dodatkowe metody zwalczania chwastów.

Celem inwestycji w badania i rozwój będzie:

  • poprawa zrozumienia mechanizmów odporności roślin,
  • odkrywanie i rozwijanie nowych sposobów działania,
  • dalsze opracowywanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań w zakresie zintegrowanego zwalczania chwastów,
  • opracowywanie bardziej precyzyjnych zaleceń praktycznych dzięki narzędziom cyfrowym.

Celem inwestycji jest również wzmocnienie partnerskiej współpracy z naukowcami zajmującymi się problematyką ochrony upraw, prowadzącej do opracowania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb rolników w krajach na całym świecie.

Rok po przejęciu Monsanto

– Poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie integracji przejętego biznesu rolniczego. Zaczynamy teraz wdrażać szereg rozwiązań mających na celu zapewnienie przejrzystości i zrównoważonego rozwoju całej naszej działalności – podkreślił Werner Baumann, prezes zarządu Bayer AG. Wprowadzane rozwiązania stanowią odpowiedź na pytania i wątpliwości, jakie pojawiły się w kontekście nowej roli Bayer w rolnictwie w okresie dwunastu miesięcy po przejęciu spółki Monsanto. – Będziemy nadal rozwijać nasze standardy, kierując się zaangażowaniem na rzecz lepszego życia zarówno dla obecnego, jak i dla przyszłych pokoleń – zaakcentował Werner Baumann.

Innowacje w obszarze produktów rolnych Bayer przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki rozwiązaniom wdrażanym do 2030 roku wpływ na środowisko zmniejszy się o 30 procent. Bayer dąży do osiągnięcia tego celu poprzez rozwój nowych technologii oraz zmniejszenie ilości uwalnianych do środowiska środków ochrony roślin dzięki ich bardziej precyzyjnemu stosowaniu. Działania te pomogą przywrócić i utrzymać status bioróżnorodności, przeciwdziałać zmianom klimatycznym i możliwie jak najefektywniej wykorzystywać zasoby naturalne.

Rada Zrównoważonego Rozwoju Bayer

Pomiary poczynionych postępów wykonywane będą w oparciu o porównanie wskaźnika EIQ (ang. Environmental Impact Quotient – współczynnik wpływu na środowisko) z aktualnymi standardami rynkowymi. Metodologię EIQ opracowali w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku naukowcy z Cornell University (USA). Wskaźnik EIQ wskazuje na stosunek ilości zastosowanych środków ochrony roślin do ich toksyczności, a zatem zapewnia bardziej miarodajny wynik w porównaniu do danych wyłącznie wolumenowych.

Bayer będzie dążyć do ciągłego ulepszania wskaźnika EIQ poprzez inwestycje w światowej klasy innowacje w zakresie nasion i cech, rolnictwo cyfrowe i rozwiązania biologiczne, jak również nowe środki ochrony o niskich poziomach pozostałości i metody pozwalające na stosowanie mniejszych dawek. Ponadto Bayer zaprosi światowej sławy ekspertów i wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach Rady Zrównoważonego Rozwoju Bayer (ang. Bayer Sustainability Council), aby dodatkowo wesprzeć podejmowane przez siebie działania.

Glifosat będzie znów zarejestrowany w UE?

Przejrzystość stanowi fundament Bayer. W 2017 roku rozpoczęto publikację wyników wszystkich badań nad bezpieczeństwem stosowanej ochrony– na stronach internetowych każdy może się z nimi zapoznać. Od tego czasu opublikowano setki badań Bayer dotyczących prawie trzydziestu substancji, w tym wszystkie 107 badań nad glifosatem.

W przyszłości Bayer przeprowadzi pilotażowy program, do którego zaprosi naukowców, dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Program obejmie działania związane z przygotowaniami do zbliżającego się procesu ponownej rejestracji glifosatu na terenie Unii Europejskiej, który rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Spójne standardy bezpieczeństwa

Ponadto Bayer wdroży spójne standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do swoich produktów –nawet wtedy, gdy będą ostrzejsze niż lokalne regulacje prawne. Od 2012 roku Bayer zdecydował o zaprzestaniu sprzedaży wszystkich produktów, którym Światowa Organizacja Zdrowia nadała pierwszy stopień toksyczności – niezależnie od dopuszczenia do obrotu w poszczególnych krajach.

W piątek przedstawiciele firmy ogłosili, że Bayer będzie prowadzić sprzedaż środków ochrony roślin wyłącznie na tych rynkach, które spełniają zarówno miejscowe normy bezpieczeństwa, jak i standardy bezpieczeństwa większości krajów o dobrze opracowanych programach kontroli stosowania środków ochrony roślin.

W nadchodzących miesiącach Bayer rozwijać będzie swoją politykę opartą na pełnym zaangażowaniu. Silny akcent na przejrzystość, uczciwość i wzajemny szacunek stanowić będzie podstawę dla komunikacji z naukowcami, przedstawicielami mediów i świata polityki, jak również wszystkimi organami regulacyjnymi.