Bank Zachodnie WBK wdraża pętle indukcyjne

Bank Zachodni WBK pilotażowo wprowadził do wybranych oddziałów tzw. pętle indukcyjne dla klientów słabosłyszących, używających aparatów słuchowych. Udogodnienie to poprawi komfort rozmów prowadzonych z klientami z niepełnosprawnością słuchu, których w Polsce wg różnych szacunków* jest około 1 miliona. Pętle indukcyjne są kolejnym rozwiązaniem wprowadzanym w programie „Obsługa bez barier”.
Bank Zachodni WBK jako pierwszy bank w Polsce pilotażowo wyposaża wybrane oddziały bez barier w przenośne pętle indukcyjne, poprawiające komfort obsługi osób niedosłyszących.  – Od lat rozwijamy nasz program „Obsługa bez barier” ułatwiający korzystanie z usług klientom z różnymi niepełnosprawnościami, koncentrujemy się na relacjach i tworzeniu optymalnych rozwiązań dla nich. Teraz zdecydowaliśmy o wsparciu obsługi osób niedosłyszących wyposażając oddziały w przenośne pętle indukcyjne. Myślę, ze po raz kolejny będziemy inspiracją dla innych instytucji finansowych, co przełoży się na poprawę jakości obsługi klientów z niepełnosprawnością słuchu w kraju – powiedział Piotr Mucha dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością i Doświadczeniem Klienta.

Pętla indukcyjna to małe i proste urządzenie, które ułatwia prowadzenie rozmowy klientom z niedosłyszącym korzystającym z aparatów słuchowych. Pętle indukcyjne wykorzystują pole elektromagnetyczne do przesyłania mowy/komunikatów bezpośrednio do aparatu słuchowego (czyli ucha osoby słabosłyszącej), eliminując przy tym dźwięki niepożądane np. hałas panujący w jadącym metrze.

Pilotaż rozpoczął się w 20 oddziałach Banku. Oddziały zostały wybrane jako placówki znajdujące się w kluczowych lokalizacjach, czy też w pobliżu stowarzyszeń/fundacji działających na rzecz osób niedosłyszących, które są potencjalnymi odbiorcami udogodnienia. Lista oddziałów dostępna jest na stronie www.bzwbk.pl/obb (zakładka Pętle indukcyjne).
– W krajach Europy Zachodniej pętle indukcyjne są powszechnie stosowanymi urządzeniami wspierającymi osoby słabosłyszące. Można je spotkać na lotniskach, dworcach, w urzędach, bankach, a nawet w autobusach, tramwajach i w metrze. Pętle wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie warunki akustyczne mogą utrudniać zrozumienie mowy lub tam, gdzie istotne jest zapewnienie wysokiego komfortu i poufności rozmowy, np. w bankach– powiedział Bartosz Stępień Prezes Spółdzielni Socjalnej FADO.

Osoby słabosłyszące to duża i stale rosnąca grupa społeczna. Szacuje się, że około 1 milion Polaków ma poważny ubytek słuchu. Nie wszyscy jednak korzystają z aparatów słuchowych. Niemniej około 95% spośród osób korzystających z aparatów słuchowych posiada aparaty przystosowane do pętli indukcyjnej.