Bank Zachodni WBK rusza z programem „Kupuj u sąsiada”

Codzienne zakupy mogą mieć znaczenie nie tylko dla portfela kupującego, ale również społeczności lokalnej – taką ideę propaguje Bank Zachodni WBK, który rusza z pilotażowym programem „Kupuj u sąsiada”. Polega on na jednoczeniu przedsiębiorców i konsumentów w danym regionie oraz budowaniu społeczności lokalnej. Pilotaż rusza 1 stycznia 2017r. i potrwa do 30.06.2017 r. w trzech lokalizacjach: Mikołowie, Piekarach Śląskich i Siemianowicach Śląskich. Gmina, w której program będzie działał najaktywniej, otrzyma wsparcie Banku Zachodniego WBK w realizacji wybranej inicjatywy społecznej.
– W Polakach drzemie duch patriotyzmu lokalnego. Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że połowa z nas czuje się mocno związana z miejscowością, w której mieszka, a aż 53 proc. kupuje lokalne produkty ze względu na ich pochodzenie. Dlatego zdecydowaliśmy o rozpoczęciu akcji „Kupuj u sąsiada”. Program pilotażowy na początku obejmuje trzy lokalizacje, ale docelowo chcemy, by objął gminy w całym kraju. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze mocniej zaszczepić ideę działania na rzecz lokalnych społeczności. Zwłaszcza, że nasz program dowodzi, że codzienne wybory mają realny wpływ na to jak wygląda nasza okolica – mówi Teresa Notz, dyrektor ds. kontaktów społecznych w Banku Zachodnim WBK.

Lokalne wybory przynoszą lokalne korzyści  
Głównym celem projektu „Kupuj u sąsiada” jest propagowanie w społeczeństwie świadomych postaw konsumenckich ukierunkowanych na wspieranie lokalnego biznesu. Odbędzie się to przy pomocy specjalnie zaprojektowanego programu rabatowego, w którym stronami są przedsiębiorcy, konsumenci oraz jednostki samorządowe.

Pierwsza strona, czyli właściciele lokalnych biznesów, żeby przystąpić do programu muszą podpisać specjalną umowę o współpracy. Jej częścią jest przygotowanie specjalnych rabatów dla klientów na produkty lub usługi swojego sklepu. W zamian za to otrzymają możliwość reklamy i promocji na stronie www.firmoweewolucje.bzwbk.pl oraz stają się pierwszym wyborem dla konsumentów biorących udział w programie. Podpisanie umowy przez przedsiębiorcę może się odbyć w dowolnym lokalnym oddziale Banku Zachodniego WBK i wiąże się z otwarciem rachunku bieżącego wraz z terminalem POS. Dodatkowo, program „Kupuj u sąsiada” jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność zarejestrowaną w jednej z trzech  gmin biorących udział w programie(Mikołów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie) i płacą podatki na jej terenie.

Druga strona programu, czyli konsumenci, mogą korzystać z oferowanych rabatów w wybranych sklepach, o ile posiadają kartę Banku Zachodniego WBK, oznakowaną specjalną naklejką z logotypem programu „Kupuj u sąsiada” dostępną w lokalnym oddziale Banku.. Wtedy robiąc codzienne zakupy nie tylko płacą mniej, ale też wspierają lokalny biznes i przyczyniają się do rozwoju swojej przestrzeni. W jaki sposób? Tutaj do głosu dochodzi ostatnia strona programu, czyli jednostki samorządowe. To one mają za zadanie skoordynować konsultacje społeczne, które pozwolą wyznaczyć wspólny cel, który ma wspierać lokalną społeczną. Może być to np. budowa placu zabaw czy odnowa parku. Jeżeli dana gmina będzie najaktywniejsza w programie „Kupuj u sąsiada”, uzyska wsparcie w realizacji danej inicjatywy. Natomiast miano najaktywniejszej gminy otrzyma ta, w której do programu przystąpi najwięcej partnerów firmowych i nie wycofają się w trakcie 6-miesięcznego okresu.

Czym skorupka za młodu nasiąknie…  
Integralną częścią projektu „Kupuj u sąsiada” jest edukacja ekonomiczna w lokalnych szkołach. Będzie ona prowadzona na podstawie dedykowanych scenariuszy lekcji i prezentacji przez wolontariuszy Banku Zachodniego WBK. Zajęcia z młodzieżą mają na celu budowanie kompetencji ekonomicznych młodych obywateli, takich jak podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich.