Bank Pekao zaprosił dzieci na przyrodniczy spacer z żubrami

Bank Pekao wspólnie z zagrodą żubrów w Pszczynie zorganizował edukacyjną przygodę dla podopiecznych fundacji i świetlic z województwa śląskiego. Najmłodsi mieli okazję spotkania z żywą przyrodą i razem z wolontariuszami banku zwiedzili zagrodę, poznając przedstawicieli różnych gatunków zwierząt.

Żubr to jedno z najciekawszych zwierząt zamieszkujących Polskę, ale pomimo wielu starań, zwierzęta te wciąż są gatunkiem chronionym o najwyższym priorytecie. W obecnych warunkach przyrodniczych żubry nie są w stanie egzystować bez specjalnej ochrony i opieki człowieka. Bank Pekao, dla którego ten największy dziki ssak w Europie ma szczególne znaczenie, ponieważ stanowi element jego identyfikacji, od lat wspiera działalność placówek, które zapewniają opiekę żubrom. Jedną z nich jest Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie – malowniczym mieście, położonym w województwie śląskim.

Bank Pekao zorganizował wspólnie z placówką lekcję przyrodniczą dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz podopiecznych fundacji Dom Aniołów Stróżów. W trakcie spaceru w towarzystwie wolontariuszy Banku Pekao, maluchy miały szansę na poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt. Zwiedzających czekało spotkanie z łosiem, jeleniem, dzikiem, muflonem, pawiem egipskim i innymi ciekawymi mieszkańcami zagrody. Mnóstwo zabawy dostarczyło wszystkim uczestnikom układanie postaci żubra z drewnianych puzzli. Dodatkowo, wolontariusze Pekao sprawdzili się w roli opiekunów zwierząt, pomagając przy uzupełnianiu siana w jaślach przy paśnikach oraz przy podawaniu karmy.

– Nasi pracownicy kochają zwierzęta, co wielokrotnie pokazali poprzez liczne akcje wolontariackie na ich rzecz. Nasz bank szczególnie utożsamia się z żubrem, dlatego współpracujemy z miejscami, które dbają o te zwierzęta. Efektem takiej współpracy, był zorganizowany przez nas spacer edukacyjny, dzięki któremu wiele dzieci miało pierwszy w życiu tak bliski kontakt z mieszkańcami puszczy i lasu. Zwiedzanie zagrody i udział w zajęciach pozwoliły najmłodszym poznać mnóstwo ciekawostek przyrodniczych – powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Warto zaznaczyć, że Bank Pekao od dwóch dekad wspiera Białowieski Park Narodowy, dbając o ochronę największego na świecie wolnożyjącego stada żubrów, które zamieszkują tereny Puszczy Białowieskiej. Środki przekazane przez bank pokrywają część wydatków parku na monitorowanie żubrów w puszczy, zakup karmy na zimę oraz inwentaryzację. Dzięki wsparciu banku możliwa była m.in. modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów i doposażenie pawilonu edukacyjnego.

Pekao pomaga też rezerwatom hodowlanym Białowieskiego Parku Narodowego, w których łączy się ze sobą zwierzęta najbardziej odległe genetycznie, co pozwala zwiększyć szanse na przetrwanie gatunku. Za sprawą wieloletniej współpracy, w 2018 r. bank otrzymał oficjalny tytuł Partnera Białowieskiego Parku Narodowego oraz Opiekuna białowieskich żubrów. Kolejne miejsce, do którego Pekao kieruje pomoc finansową to Warszawski Ogród Zoologiczny. Bank przekazuje środki fundacji Panda, działającej przy placówce i pomaga w opiece nad stadem warszawskich żubrów.

– Tego typu inicjatywy są przykładem realizacji wartości Banku Pekao, które ogłosiliśmy na początku roku. To one mają wskazywać nam kierunki działań i inspirować nas. Wartość „Razem” przypomina nam, żeby otaczać troską tych, którzy tego potrzebują. Wartość „Odpowiedzialnie” mobilizuje nas za to do dbania o sprawy lokalnych społeczności. W tym roku wdrożyliśmy też strategię ESG, która jest kompleksowym dokumentem regulującym podejście naszej firmy do zrównoważonego rozwoju. Stawiamy w tej strategii na edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zorganizowane w Pszczynie wydarzenie jest jednym z tych, które bank zainicjował z myślą o ochronie zwierząt – podkreślił prezes Banku Pekao.

Cała populacja Żubrów liczy 1900 osobników, z czego blisko 240 mieszka w ogrodach zoologicznych. Aż 25% światowej populacji żubrów zamieszkuje tereny naszego kraju. Waga tych ssaków uzależniona jest od wieku i płci. Dorosły samiec waży średnio 700 kg, a samice są zdecydowanie mniejsze i ważą średnio 440 kg. Zarówno samiec, jak i samica posiadają rogi, które rosną całe życie. Żubr potrafi biec z prędkością 40 kilometrów na godzinę, a zagrożony może zaatakować. Co ciekawe, zwierzę nie może leżeć na plecach, jest wrażliwe na hałas oraz silnie odczuwa stres. Dożywa wieku 23 – 26 lat.

Źródło: Bank Pekao S.A.