Bank Pekao blisko lokalnych społeczności z Polski i Ukrainy

fot. Marcin Obara

W tegorocznej, piątej już edycji konkursu „Jesteśmy blisko”, pracownicy Banku Pekao przeprowadzili 53 projekty wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności. Granty o łącznej wartości aż 262 tys. złotych przeznaczono na sfinansowanie pomocy, remonty i doposażenie placówek opieki oraz organizację wydarzeń kulturalnych. Jedna czwarta zgłoszonych w tym roku inicjatyw dotyczyła pomocy naszym gościom z Ukrainy.

Bank Pekao S.A. od 2019 r. organizuje dla pracowników konkurs, który ma na celu niesienie pomocy i wsparcia lokalnym społecznościom. Wolontariusz dowolnej placówki czy oddziału banku może zgłosić własny pomysł akcji  charytatywnej, zaangażować w niego współpracowników, a następnie ubiegać się o grant na jego dofinansowanie. Ukoronowaniem konkursu jest realizacja zwycięskich projektów.

W piątej edycji inicjatywy „Jesteśmy blisko”, realizowanej od maja do czerwca 2022 roku, wzięło udział – w roli wolontariuszy – 270 pracowników Banku Pekao. Spędzili oni ponad 2,5 tysiąca godzin, czyli nieco ponad 100 dni, przeznaczając na pomoc  53 granty z Fundacji Banku Pekao, o łącznej kwocie 262 tys. złotych.

– W Banku Pekao wierzymy w to, że nawet najmniejszy gest może dokonać wielkich rzeczy. Beneficjenci naszej akcji, czyli członkowie lokalnych społeczności, mogli cieszyć się z efektów pracy bankowców gotowych do bezinteresownej pomocy. Temat, który w tym roku szczególnie poruszył serca wolontariuszy, to los matek i dzieci z Ukrainy szukających schronienia w Polsce. Jesteśmy szczerze dumni z naszych pracowników, którzy działając #RAZEM potrafią dokonywać zmian na lepsze w miejscach, w których żyją i pracują – mówił Rafał Utracki, dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej, Bank Pekao S.A.

Co w praktyce udało się zrobić? Dzięki inwencji liderów wolontariatu i zespołów ochotników udało się przeprowadzić transport żywności z Zamościa dla ludności Ukrainy, koncert dla lokalnej społeczności w Koszalinie oraz piknik w Piotrkowie Trybunalskim, na którym wspólnie bawiły się dzieci ukraińskie i polskie. W Olkuszu przygotowano specjalne obchody Dnia Matki Ukraińskiej. Ukraińskie dzieci mieszkające w Puszczykowie otrzymały wyprawki i pomoce szkolne. W Warszawie przekazano dary dla rodzin pozostających pod opieką Fundacji Oczami Nieba, a w zbieranie „walizek nadziei” włączyła się duża część społeczności Banku Pekao. Wysiłek i praca wolontariuszy sprawiły, że odmalowano i wyremontowano pokoje dla dzieci w placówce opiekuńczej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także odnowiono świetlicę w Domu Dziecka nr 2 w Łodzi.

Tradycyjnie już przeważająca część projektów zgłoszonych przez pracowników dotyczyła pomocy dzieciom. Wolontariusze zorganizowali szereg atrakcji i niespodzianek dla maluchów oraz starszaków. W Łopienniku Górnym przygotowano kącik relaksacyjny dla uczniów szkoły podstawowej, w szkole w Białochowie odbyła się wyjątkowa impreza sportowa, a placówka otrzymała nowy sprzęt do zajęć wychowania fizycznego. Dzieci z regionu Podkarpacia uczestniczyły w serii warsztatów i zajęć edukacyjnych przygotowanych przez wolontariuszy z rzeszowskich placówek banku wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. Dzieci z ośrodka w Kozicach Dolnych wzięły udział w fantastycznej podróży „Dotknij, poczuj, usłysz”, czyli pikniku pełnym atrakcji wzmacniających sensorykę. Plastyka, rzeźba, sensoplastyka i spotkanie z przyjaznymi alpakami, to tylko część z niespodzianek dla podopiecznych specjalnego ośrodka.

Liderzy wolontariatu i ich zespoły pamiętali także o potrzebach dzieci, które na co dzień zmagają się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. Podopieczni Fundacji Akacja spędzili niezapomniane chwile w teatrze, a także odwiedzili centralę banku, gdzie pod opieką  wolontariuszy uczestniczyli w grach i zabawach edukacyjnych. Wolontariuszy z Departamentu Dystrybucji Bankowości Detalicznej połączyło wspólne przygotowywanie upominków dla dzieci pod opieką fundacji „Usłyszeć świat”.  Każdy z maluchów otrzymał wyjątkowy prezent – anioła z imieniem dziecka. Grant z Fundacji Banku Pekao S.A. pomógł także doposażyć sale terapeutyczne w kilku placówkach pomocy w Polsce. Uśmiech i pozytywna energia towarzyszyły także wolontariuszom oraz dorosłym podopiecznym Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego​ w Białogardzie podczas wspólnej pracy. Grupa uczestnicząca w specjalnych warsztatach stworzyła miniaturowe „ogrody nadziei” w szklanych naczyniach, które podarowano seniorom z miejskiego DPS w Białogardzie.

Zgodnie z zasadą, że dobrym sposobem na integrację jest sport, wolontariusze podjęli się także organizacji wydarzeń promujących ruch i wysiłek fizyczny. W Zdzieszowicach lokalna społeczność uczestniczyła w imprezie sportowej pod hasłem „Razem do celu”, której towarzyszyły zawody, pokazy rozmaitych dyscyplin sportowych i treningi z mistrzami sztuk walki. W Radowiskach Wielkich wolontariusze zaprosili mieszkańców do udziału w pieszym rajdzie i grze plenerowej, a wspólne gotowanie regionalnych potraw zbliżyło do siebie Polaków i gości z Ukrainy

– Wyróżnikiem konkursu grantowego jest możliwość wyboru tematu akcji pomocy przez zespoły naszych ochotników. I co roku okazuje się, że fantazja bankowych wolontariuszy nie zna granic. To, co staramy się promować, to przede wszystkim empatia, gotowość do bycia blisko ludzi, rozumienia ich potrzeb i odpowiadania na nie z otwartym sercem. W tym roku wiele serc było otwartych dla obywateli z Ukrainy – mówi Anna Strukowicz, ekspert HR, koordynator Programu Wolontariatu, Bank Pekao S.A.

Oprócz wymienionych wyżej inicjatyw zorganizowano również specjalny koncert orkiestry dętej „Andropol” z Andrychowa oraz próbowano przybliżyć zwyczaje i tradycje Żywiecczyzny wśród dzieci i dorosłych z Sopotni Małej. W Ożarowie Mazowieckim wolontariusze opowiadali historię jednego z zabytków miejskich, dworu rodziny Reicherów, a w placówce opiekuńczej w Hucie uśmiech na twarzach dzieci wywołały zawody sportowe zorganizowane przez wolontariuszy.

Nie zapomniano także o zwierzętach będących pod opieką schronisk. Wolontariusze pośpieszyli z pomocą czworonogom z placówek w Kozienicach, Lwówku i Opolu. Dzięki ich pracy w schroniskach pojawiły się nowe ogrodzenia i wyremontowane boksy, a granty sfinansowały zapasy specjalistycznej karmy.

Więcej na temat samej akcji Banku Pekao „Jesteśmy blisko” oraz poszczególnych inicjatyw można przeczytać na stronie: Wolontariat – Bank Pekao S.A.