Bank otwiera nowy rozdział zorientowany na klienta

Nowo uchwalona strategia 2024 banku Pekao SA opiera się na czterech filarach. Jeden z nich koncentruje się wokół „Odpowiedzialności”. Bank chce wspierać rozwój gospodarczy koncentrując się na dystrybucji rządowych i unijnych programach odbudowy gospodarki oraz transformacji klimatycznej dla swoich klientów. Jednocześnie sama działalność komercyjna i operacyjna banku będzie mocniej oparta o czynniki zrównoważonego rozwoju.

– Finansowanie projektów zrównoważonych, wspieranie uporządkowanego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zwiększanie finansowania energii ze źródeł odnawialnych to jeden z priorytetów naszej działalności. Będziemy w większym stopniu koncentrować się na czynnikach środowiskowych, społecznych i na pojęciu ładu korporacyjnego – tłumaczy Krzysztof Kozłowski, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzorujący pion strategii.

– Nie może się to odbyć bez aktywnego wspierania rozwoju polskich firm, którym zaproponujemy udział w programach gwarancyjnych i akceleratorach. Mamy świadomość, że osiągniemy to będąc atrakcyjnym pracodawcą, stawiając na rozwój pracowników, a także kontynuując i mocno akcentując działalność charytatywną i edukacyjną. Wysokie standardy corporate governance oraz instytucjonalne podejście do ESG to ważne ramy naszego rozwoju – dodaje Krzysztof Kozłowski.

Źródło: Pekao SA