Bank BNP Paribas reaktywuje Trash Challenge

fot. materiały prasowe

Blisko 400 pracowników Banku BNP Paribas wraz z rodzinami zgromadziła akcja eko-wolontariatu, zorganizowana we współpracy z Fundacją BNP Paribas, Fundacją Nasza Ziemia pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i przy wsparciu leśnictw.

Na tydzień przed akcją Sprzątanie Świata w Polsce, pracownicy Banku przeznaczyli sobotni dzień na akcję sprzątania terenów zielonych, połączoną z edukacją na temat troski o środowisko naturalne. Inicjatywa została zorganizowana w 8 lokalizacjach w Polsce.

– Jesteśmy „Bankiem zmieniającego się świata”, a przy tym bankiem „zielonych zmian”. Realizujemy tę ideę na wielu poziomach. Zarówno odchodząc od finansowania węgla, jak i w naszym najbliższym otoczeniu. Chcemy zwracać uwagę na kwestię odpowiedzialności człowieka za środowisko naturalne – mówi Maria Krawczyńska, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu z banku BNP Paribas.

– Akcje takie jak sprzątanie lasów dają uczestnikom poczucie, że działanie każdego z nas ma znaczenie. Szczególnie ważne jest edukacja i kształtowanie tego przekonania wśród najmłodszych, dlatego nasza inicjatywa była skierowana do pracowników, ich rodzin i dzieci – dodaje Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.

Wolontariusze pracowali w okolicach Warszawy, Krakowa, Rudy Śląskiej, Olsztyna, Lublina, Wrocławia, Poznania i Gdańska. Wspólne sprzątanie poprzedziły spotkania z przedstawicielami Fundacji Nasza Ziemia, którzy przedstawili cele tej inicjatywy. Kontynuacją wolontariatu była edukacja ekologiczna przeprowadzona przez przedstawicieli lokalnych nadleśnictw. Uczestnicy dowiedzieli się więcej o ekosystemie leśnym i sposobach jego ochrony. Zorganizowano również animacje dla dzieci, pozwalające im lepiej poznać las i budujące proekologiczne nawyki od najmłodszych lat.

– Przeciętny Polak tworzy ponad 300 kg śmieci rocznie. Większość z nich nie trafia do recyklingu. Sporo trafia do środowiska. Śmieci w lasach są realnym zagrożeniem dla roślin i zwierząt, zanieczyszczają ziemię, wodę. 14 września pracownicy BNP Paribas przyłożyli ręce do rozwiązania tego problemu. Takie dobrowolne działanie w sobotę wymaga wrażliwości i świadomości. Cieszy mnie, że natura ma takich sojuszników – mówi Sławomir Brzózek, prezes fundacji Nasza Ziemia.

Akcje wolontariackie, to jeden z wielu elementów programu odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego BNP Paribas, będącego elementem strategii CSR. Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego Banku wyraża się także w sferze biznesowej. Jako jeden z pierwszych, bank zapoczątkował proces wychodzenia z finansowania sektora węglowego, ogranicza również współpracę z sektorem tytoniowym.

Jednocześnie BNP Paribas rozwija ofertę produktów i usług wspierających inicjatywy proekologiczne. Bank podejmuje również działania zmierzające do ograniczania negatywnego wpływu własnej działalności operacyjnej na środowisko oraz promuje postawy ekologiczne wśród pracowników.