Bank BNP Paribas pomaga obywatelom Ukrainy

Bank BNP Paribas przygotował szereg ułatwień dla swoich pracowników i Klientów pochodzących z Ukrainy lub posiadających tam rodziny. Wspiera również obywateli Ukrainy uciekających do naszego kraju przed wojną.

Bank BNP Paribas wieloaspektowo wspiera osoby uciekające przed wojną na Ukrainie, pracowników i Klientów.

Fundacja BNP Paribas stworzyła specjalny fundusz solidarnościowy, którego celem jest natychmiastowa i skuteczna pomoc Ukraińcom, którzy musieli opuścić swoje domy. Zebrane pieniądze zostaną przekazane w pierwszej kolejności na transport, wyżywienie, zakwaterowanie, formalności i inne podstawowe potrzeby. W dalszej kolejności zebrane środki posłużą wsparciu ukraińskich uchodźców w poszukiwaniu pracy, dostępie do edukacji oraz integracji w nowym otoczeniu. Dane do dokonywania darowizn na fundusz znajdują się na końcu informacji.

Bank wprowadził także szereg ułatwień dla ukraińskich Klientów. Obywatele Ukrainy mogą otwierać konta w oddziale w dużo prostszy sposób niż dotychczas. Wystarczy okazać dowód tożsamości (paszport lub Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca), mieć TIN (ukraiński numeru identyfikacji podatkowej) i polski numer telefonu.  Bank udostępnił im również darmowe wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju oraz darmowe wpłaty i wypłaty w oddziałach banku. Wszyscy Klienci banku, nie tylko obywatele Ukrainy, mogą też za darmo robić przelewy na ukraińskie konta (zwrot prowizji następuje maksymalnie po 2 dniach). To znacząco ułatwi wspieranie bliskich i potrzebujących. Dodatkowo bank udostępnił całodobową infolinię o przygotowanych rozwiązaniach w języku ukraińskim pod numerem +48 503 228 228.

Wszyscy pracownicy Banku BNP Paribas pochodzący z Ukrainy otrzymali dodatkowe 3 dni urlopu oraz wsparcie finansowe, aby pomóc swoim bliskim, którzy pozostali w kraju ogarniętym wojną. Ośrodek Banku BNP Paribas w Lesznie zaadaptowano na miejsce noclegowe dla członków rodzin pracowników, którzy przybyli z Ukrainy i nie mają jeszcze miejsca do zamieszkania. W obiekcie pojawiły się już pierwsze osoby. Bank pracuje nad przystosowaniem kolejnych lokalizacji na potrzeby przyjmowania obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.