Bank BNP Paribas coraz bardziej przystępny osobom z niepełnosprawnościami

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

Już 50 oddziałów Banku BNP Paribas otrzymało ceryfikat „Obiekt bez barier”, przyznawany obiektom spełniającym szczegółowe wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Inkluzywne podejście do projektowania oddziałów jest dostrzegane i doceniane. W piątek, 20 listopada, bank otrzymał Medal Przyjaciel Integracji za prowadzenie konsekwentnej polityki tworzenia bankowości dostępnej dla wszystkich klientów.

– W Polsce żyje około 5 mln osób z niepełnosprawnościami. To znacząca część naszego społeczeństwa. To ludzie, którzy pomimo ograniczeń, starają się prowadzić aktywne życie. Naszym celem jest zapewnienie im możliwie największego komfortu i wygody w dostępie do naszych produktów i usług. Takie podejście wynika z naszych przekonań, ale też ze strategii biznesowej „Fast Forward”, której założeniem jest koncentracja na kliencie – mówi Maciej Chlebowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Sieci Oddziałów w Banku BNP Paribas.

Certyfikat „Obiekt bez barier” przyznawany jest przez Fundację Integracja obiektom, które wdrożyły udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, niewidomych, słabowidzących czy niesłyszących. Pod uwagę brana jest także dostępność dla ludzi starszych i z małymi dziećmi. W praktyce, kryteria obejmują szereg praktycznych udogodnień, takich jak odpowiednia widoczność obiektów, szerokość drzwi czy lokalizacja i dostosowanie bankomatów. Do otrzymania certyfikatu konieczne jest spełnienie wszystkich warunków.

– Nieustannie analizujemy dostępność wszystkich kanałów kontaktu z naszymi klientami. Oprócz 50 placówek, które spełniają już kryteria „Obiektu bez barier”, wciąż udoskonalamy kolejne. Wiele oddziałów jest już w procesie audytowania i certyfikacji – są w 70-90% dopasowanych do wymagań – tłumaczy Maciej Chlebowski.

W ramach współpracy z fundacją, bank nie tylko transformuje oddziały pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ale także realizuje proces dostosowywania kanałów cyfrowych do ich potrzeb.

Bank aktywnie rozwija też udogodnienia kierowane do osób głuchych, niewidomych oraz słabowidzących. Od tego roku w każdym oddziale dostępna jest bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego. Osoby głuche mogą skorzystać ze specjalnego tabletu lub własnego telefonu, by połączyć się online z profesjonalnym tłumaczem, który przybliży ofertę banku, używając polskiego języka migowego (PJM). Taką wizytę można, podobnie jak inne, umówić za pomocą aplikacji Booksy. System rezerwacyjny, kojarzony wcześniej głównie z usługami kosmetycznymi czy fryzjerskimi, pozwala ustalić konkretną godzinę i lokalizację przy użyciu zaledwie kilku ruchów palca. W placówkach Banku BNP Paribas dostępne są także wzory dokumentów w formie nagrań audio, nagrań wideo w PJM, wydruków powiększonych oraz wydruków w alfabecie Braille’a. Osoby z dysfunkcjami wzroku mogą też poprosić o specjalną lupę powiększającą oraz ramki ułatwiające składanie podpisów. Do ich potrzeb przystosowane są także bankomaty.

– To wielka radość i satysfakcja, że coraz więcej firm decyduje się dostosowywać swoje placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnością i już na etapie planowania inwestycji brać pod uwagę potrzeby tej grupy klientów – mówi Ewa Pawłowska, prezes Fundacji Integracja. – Kluczowe jest to, co mamy w głowach, jaką mamy wrażliwość i otwartość na innych, tak by nikogo nie wykluczać. Z takim podejściem spotkaliśmy się w BNP Paribas. Cieszę się, że Integracja może wspierać Bank w konsekwentnym dążeniu w kierunku pełnej dostępności jego usług i oddziałów.

Najnowszym wyróżnieniem dla Banku BNP Paribas jest Medal Przyjaciel Integracji, przyznawany od 1997 r. instytucjom wspierającym osoby z niepełnosprawnością i wrażliwym na ich potrzeby. Inicjatywa ma na celu promocję cennych inicjatyw i działań na rzecz tego środowiska w Polsce. W uzasadnieniu przyznania Medalu Bankowi BNP Paribas członkowie Kapituły podkreślili, że dzięki modernizacji oddziałów oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w nowych placówkach, zwiększana jest dostępność produktów finansowych dla osób z niepełnosprawnościami. Doceniona została także działalność Fundacji BNP Paribas, aktywnie wspierającej osoby zagrożone wykluczeniem.

Działania banku na rzecz zwiększania dostępności znajdują uznanie i są nagradzane. Oprócz 50 certyfikatów „Obiektu bez barier”, bank – jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce – może się pochwalić Certyfikatem OK Senior przyznanym przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej dla całej sieci oddziałów, tytułem Lidera Dostępności 2019, pierwszym miejscem w klasyfikacji generalnej oraz w  kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy w XIII (2019) i XIV (2020) edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, a także wyróżnieniami w I (2019) i II (2020) edycji Diversity & Inclusion Raiting. W 2018 roku zmodernizowany oddział banku zlokalizowany w stołecznym Sezamie otrzymał tytuł „Inwestycji bez barier”.

Pełna lista oddziałów banku BNP Paribas z certyfikatem „Obiekt bez barier”: https://www.bnpparibas.pl/kontakt/oddzialy-z-obsluga-detaliczna-i-biznesowa?type=department_retail_business&filter=no-barriers