Bank BGŻ BNP Paribas przyznał granty dla lokalnych organizacji pozarządowych

W ramach Programu Grantów Lokalnych organizowanego przez Bank BGŻ BNP Paribas, 27 organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie na wzmocnienie swoich działań na rzecz lokalnych społeczności na łączną kwotę 100 000 zł. Do VII edycji programu zgłoszono aż 71 wniosków. Podstawą Programu jest budowanie lokalnych partnerstw – to właśnie przedstawiciele placówek Banku w całej Polsce zgłaszają organizacje do inicjatywy.  

 

Bank BGŻ BNP Paribas prowadzi program Grantów Lokalnych już od 7 lat. Celem inicjatywy jest zaangażowanie Banku w rozwiązywanie lokalnych problemów, które najlepiej znane są pracownikom oddziałów. Przez okres realizacji Programu, Bank w skali ogólnopolskiej przeznaczył na lokalne granty ponad 1 mln zł, sprawiając że oddziały Banku z roku na rok umacniały swoją rolę wiarygodnego partnera lokalnych społeczności.

Do przygotowania tegorocznej edycji zaprosiliśmy Akademię Rozwoju Filantropii, która pomogła nam w stworzeniu nowego formatu projektu, tak by podnieść nasze kompetencje i wnikliwość w badaniu wpływu i efektywności zaangażowania. Granty Lokalne to nie tylko sposób na mądre przekazywanie środków pieniężnych, ale także pobudzanie w nas samych wrażliwości społecznej i współpracy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Nowe podejście postawiło Komisję konkursową przed dużym wyzywaniem, gdyż zdecydowana większość z ponad 70 wniosków była na wysokim poziomie merytorycznym i formalnym. Świadczy to o wysokich kompetencjach naszych pracowników. Organizacje pozarządowe potrzebne są naszemu krajowi jak tlen, więc dobrze, że są i oby jak najwięcej ludzi w nich się udzielało. Program Grantów Lokalnych to nasza cegiełka na rzecz dobra wspólnego – podkreśla Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas.

Program Grantów Lokalnych to specjalna inicjatywa skierowana dla sieci oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas. Celem inicjatywy jest budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz podnoszenia jakości życia społeczności i wzmacnianie aktywności obywatelskiej. Bank BGŻ BNP Paribas poprzez realizacje Programu Grantów Lokalnych wspiera także organizacje pozarządowe w zwiększaniu skuteczności w realizacji ich misji społecznej.

Większość naszych placówek zlokalizowanych jest w mniejszych i średnich miejscowościach. Jest to perspektywiczny obszar rozwoju, zarówno dla Banku BGŻ BNP Paribas, jak i dla lokalnych społeczności, w których Bank funkcjonuje. W moim regionie we współpracy z partnerami aktywnie realizujemy projekty, które są odpowiedzią na problem społeczny pojawiający się w naszej okolicy. Każda społeczność lokalna ma swoją specyfikę i oczekiwania, dlatego staram się jako mieszkaniec Olsztyna jak najdokładniej ocenić problemy mojej społeczności. Dzięki Programowi Grantów Lokalnych  uda się nam m.in. się zorganizować zajęcia ruchowe dla pacjentów w Wojewódzkim Zespole Leczenia Psychiatrycznego w Olsztynie oraz bezpłatne kolonie letnie dla dzieci z Białegostoku. Ponadto, w Dobrym Mieście środki zostaną przeznaczone na opracowanie systemu dowożenia dzieci wiejskich na zajęcia pozalekcyjne,  zapewnienie najbardziej potrzebującym zawodnikom ciepłego posiłku regeneracyjnego, wyposażenie zawodników ze środowisk mniej zamożnych w sprzęt oraz odzież sportową – podkreśla Dariusz Radziszewski, dyrektor makroregionu w Banku BGŻ BNP Paribas.