Baltic Power – koniec etapu przygotowań

Dr Artur Bartoszewicz. Fot. Instytut Nowej Europy

Orlen rozpoczyna budowę pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej. Baltic Power to największa w Europie Środkowej inwestycja w zieloną energetykę, która już za trzy lata zasili nawet 1,5 miliona gospodarstw domowych.  Rozpoczęto też budowę terminalu instalacyjnego w Świnoujściu.

Polsko-kanadyjskie konsorcjum wybuduje farmę wiatrową

Spółka podjęła finalną decyzję dotyczącą przeprowadzenia inwestycji w pierwszą morską farmę wiatrową w Polsce. Przystąpienie do realizacji projektu Baltic Power oznacza, że koncern posiada komplet pozwoleń na budowę i zapewnił sobie wszystkie komponenty niezbędne do prowadzenia inwestycji oraz finansowanie projektu. Baltic Power to przykład inwestycji, która kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i szacunek dla lokalnych społeczności,

Istotnym czynnikiem determinującym bezpieczeństwo energetyczne jest skala, tempo, kierunek i koszty transformacji energetycznej. Proces ten w Polsce istotnie przyspiesza dzięki inwestycjom Grupy ORLEN. Multienergetyczny koncern postawi pierwszą morską farmę wiatrową na polskich wodach Bałtyku, a stanie się to już w 2026 roku, gdy dzięki realizacji inwestycji stanie się możliwe zasilenie czystą energią aż 1,5 mln gospodarstw domowych. Baltic Power to kluczowy projekt energetyczny Grupy ORLEN, realizowany wspólnie z wspólnie z kanadyjskim Northland Power.

Największa w Polsce i w Europie

Baltic Power to największa inwestycja realizowana w formule project finanance w historii Polski i największa inwestycja offshore wind realizowana w Europie od 2021 roku. Jak też największa transakcja tego typu w Europie w obszarze offshore. Jej wartość sięga ok. 22 mld złotych. Inwestycji zaufało 25 polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze z Dani czy Kanady. Dzięki temu wsparciu nastąpiło uwiarygodnienie projektu, a co najważniejsze nie obciąża on fundamentów finansowych całej Grupy ORLEN.

Doświadczenie z realizacji tego projektu zostaną wykorzystane przy budowie kolejnych 5 morskich farm wiatrowych, na które Spółka uzyskała już koncesje. Ich łączny potencjał wytwórczy to 5,2 GW. Tym samym łącznie moc z morskich farm wiatrowych zarządzanych przez grupę kapitałową wzrośnie do 6,4 GW.

Projekt Baltic Power to 76 najnowocześniejszych turbin wiatrowych na świecie. A co najważniejsze jego realizacja wnosi ogromny wkład w rozwój regionu, polskiego łańcucha wartości i branży morskiej energetyki wiatrowej. Głównymi wykonawcami są najbardziej doświadczone firmy, w tym polski Vestas, który wybuduje w Szczecinie fabrykę komponentów swoich turbin, gdzie znajdzie zatrudnienie ponad 700 osób.

Budowa portu instalacyjnego w Świnoujściu to druga z kluczowych inwestycji Orlenu, które mają wspomóc rozwój offshore wind. Port zacznie pracę na przełomie 2024 i 2025 roku. To z niego będą wypływały statki instalacyjne do montażu turbin na morzu. Poza inwestycją w Świnoujściu koncern buduje też port serwisowy w Łebie, który będzie obsługiwał Baltic Power, gdy farma zostanie uruchomiona.

Niższe ceny energii, korzyści dla środowiska

Niedawno ORLEN Wind 3 zawarł warunkową umowę zakupu 2 farm wiatrowych od brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC, transakcja powinna zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku. Uruchamiany projekt to ok. 60 MW farm znajdujących się w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim, co daje pokrycie rocznie zużycie energii ponad 100 tys. gospodarstw domowych. Dzięki tej transakcji koncern będzie posiadał już blisko 1 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł. Według zapowiedzi koncernu, w tym roku Grupa Orlen ma przeznaczyć rekordowe 36 mld zł „na realizację strategicznych inwestycji trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski”. Korzyści dla Polski, społeczeństwa i gospodarki są jednoznaczne. To niższe ceny energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, tworzenie miejsc pracy dla polskich firm, a przede wszystkim utrwalenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dr Artur Bartoszewicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie