Barometr Francusko–Polskiej Izby Gospodarczej

Do udziału w czwartej edycji badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP” zaprasza swoich członków Francusko–Polska Izba Gospodarcza.

To czwarta edycja badania, którego celem jest umożliwienie firmom cyklicznej analizy postępów w realizacji działań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu.

“Zależy nam na Państwa zaangażowaniu i udziale w ankiecie. Wspólnie możemy kształtować wizerunek francuskich firm oraz propagować dobre praktyki i ideę odpowiedzialnego biznesu. Wypełnienie zajmie około 10 minut. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 27 maja” – zachęca FPIG.

Ankietę można znaleźć pod adresem:http://survey2.ccifi.net/index.php?r=survey/index&sid=269538&lang=pl. Raport z badania zaprezentowany zostanie podczas RDV Biznesu w lipcu 2019 r.

Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

Reprezentuje Francję, jednego z największych inwestorów zagranicznych w naszym kraju, który przyczynił się do stworzenia ponad 250 000 miejsc pracy. Wspiera firmy stowarzyszone w realizacji ich celów biznesowych, rozwija francusko-polskie stosunki gospodarcze i promuje Francję w Polsce i Polskę we Francji.