Autocertyfikacja od POT – Obiekt bezpieczny higienicznie

 

Program „Obiekt Bezpieczny Higienicznie” ma zapewnić Polakom dostęp do informacji na temat obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi GIS. Skierowana jest do wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie Polski. Zgłoszenie jest bezpłatne i nieobowiązkowe.

Do Polskiej Organizacji Turystycznej może się zgłosić każdy obiekt noclegowy działający legalnie, który zaakceptuje regulamin i zadeklaruje spełnienie warunków.

Lista autocertyfikowanych obiektów będzie dostępna na stronie bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl i będzie systematycznie aktualizowana. Obiekt, który podda się certyfikacji będzie mógł używać znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie” w działaniach marketingowych.

W kolejnym etapie projektu regionalne i lokalne organizacje turystyczne przeprowadzą wizytacje losowo wybranych obiektów. W przypadku niestosowania się obiektu do wytycznych, których stosowanie deklarował, zostanie mu odebrane prawo do używania znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie” oraz zostanie usunięty ze strony prezentującej obiekty biorące udział w akcji.

Źródło: POT