Audyt gospodarki odpadami kluczem do jej optymalizacji

Pierwszym krokiem do optymalizacji systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie jest przeprowadzenie analizy systemu zarządzania odpadami. Dzięki niej możliwe jest wdrożenie optymalnych rozwiązań.

 

 

– Aby zaprezentować przedsiębiorcy kompleksowe rozwiązanie w obszarze gospodarki odpadami bardzo ważne jest, żeby zacząć od przeprowadzenia audytu odpadowego, takiego, który pozwoli nam na zdiagnozowanie sytuacji aktualnej i zaproponowanie najlepszego możliwego rozwiązania – mówi Anna Nowakowska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Audyt systemu zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie obejmuje szereg działań. Realizowany jest wywiad na temat procesów produkcyjnych oraz analizowana sytuacja prawna. Sprawdzane są również miejsca, w których generowane są odpady, analizowana wewnętrzna logistyka przepływu oraz sposobu gromadzenia i wywożenia odpadów. Pod uwagę brany jest m.in. używany sprzęt, pojemność kontenerów i częstotliwość wywozu odpadów.  – Im audyt jest szerszy, tym lepsze rozwiązania mogą zostać zaproponowane. W całym łańcuchu gospodarowania odpadami jest wiele elementów, które można poprawić – wyjaśnia Nowakowska.

W ramach optymalizacji gospodarowania odpadami możliwe jest m.in. usprawnienie systemu sortowania odpadów. Wydzielenie dodatkowych frakcji pozwala na podniesienie wskaźnika recyklingu i ograniczenie liczby odpadów jakie trafiają na składowiska. Istotną rolę odgrywa również skrócenie drogi jaką odpady pokonują od miejsca ich generowania do miejsca gromadzenia oraz zastosowanie prasokontenerów, które pozwalają zmniejszyć objętość odpadów. – Z naszych doświadczeń wynika, że poprzez kompaktowanie odpadów można zmniejszyć ilość transportów nawet do 80 proc., a dzięki lepszemu wysortowaniu surowców obniżyć koszty gospodarowania odpadami o nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie – mówi ekspertka Stena Recycling.