Audi uruchamia program środowiskowy Mission:Zero

Picture: Bug hotel at the Audi site of Münchsmünster

Audi włącza na terenie wszystkich swoich fabryk realizuje projekty na rzecz różnorodności biologicznej. Jako członek inicjatywy Biodiversity in Good Company, koncern zaangażowany jest w ochronę bioróżnorodności biologicznej i wszystkie działania z tym związane konsoliduje w swoim nowym programie środowiskowym Mission:Zero.

W ramach programu Mission:Zero Audi skupia się na czterech obszarach działań:

  • na dekarbonizacji z wyraźnym naciskiem na zrównoważoną produkcję,
  • na oszczędnym gospodarowaniu wodą,
  • na efektywnym zarządzaniu zasobami
  • na zachowaniu bioróżnorodności.

By produkcja samochodów marki Audi była jak najbardziej przyjazna dla środowiska i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, koncern w każdy z tych obszarów angażuje odpowiednie środki.

Zgodne z naturą zaprojektowanie i zagospodarowanie otwartych przestrzeni w zakładzie produkcyjnym Audi w Münchsmünster, to pionierski projekt na rzecz bioróżnorodności. Ten z rozmysłem ekologiczne zaprojektowany kompleks budynków produkcyjnych niedaleko Ingolstadt rozciągający się na powierzchni 17 hektarów, jest w tej chwili szczególnie cennym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Znaleźć tam można ponad 110 gatunków roślin, a około 90 gatunków dzikich pszczół utworzyło tam swe gniazda.

Projekt w Münchsmünster otrzymał w 2019 roku nagrodę Landu Bawaria „Blühender Betrieb”. Nagroda ta jest częścią inicjatywy „Blühpakt Bayern”, w ramach której bawarskie Ministerstwo Środowiska i Ochrony Konsumentów chce zachęcić firmy do tworzenia przyjaznych dla roślin i owadów przestrzeni. By takową nagrodę otrzymać, należy spełnić szereg rygorystycznych kryteriów w obszarze wspierania flory i fauny na terenie firmy. Dla przykładu: co najmniej 20 procent otwartych przestrzeni musi być naturalnymi obszarami kwitnienia. Nie wolno też stosować chemicznych pestycydów i podłoży zawierających torf.

Projekty takie jak ten w Münchsmünster, stanowią punkt odniesienia dla podobnych działań we wszystkich fabrykach Audi na całym świecie. Wśród działań tych znaleźć można: „zielone” dachy w zakładzie w Ingolstadt, kwitnące łąki w fabryce Neckarsulm, zazielenione fasady i kolonie pszczół w zakładzie w Brukseli, zielony pas wokół fabryki w San Jose Chiapa (Meksyk) z zalesieniem pobliskich terenów stoma tysiącami drzew, hotele dla owadów i mokry biotop w Neuburgu oraz odnowa stepu typowego dla regionu Győr na Węgrzech.

Projekt bioróżnorodności w Münchsmünster to zasadniczy wkład Audi do inicjatywy Biodiversity in Good Company, do której firma dołączyła w 2015 r. Inicjatywa ta łączy firmy z różnych branż we współpracy mającej na celu ochronę i zrównoważone wdrażanie różnorodności biologicznej na całym świecie.

„W roku 2020 świętujemy piątą już rocznicę członkostwa w inicjatywie Biodiversity in Good Company. Chcemy pokazać, że poważnie podchodzimy do ochrony przyrody na terenie wszystkich naszych fabryk” – mówi Rüdiger Recknagel, szef działu ochrony środowiska w AUDI AG. „Obszary naturalne są udanym przykładem zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem: są one szczególnie cenne ekologicznie i zwykle również tańsze w utrzymaniu niż standardowe tereny zielone o wysokich wymaganiach jeśli chodzi o ich konserwację. Ponadto pracownicy podczas przerw mogą cieszyć się w nich możliwością najwyższej jakości odpoczynku i relaksu”.

Audi angażuje się w ochronę różnorodności biologicznej również poza terenem swoich zakładów.

W roku 2008 w lesie Köschinger niedaleko Ingolstadt został zapoczątkowany projekt badawczy Oak Forest. Na początku zasadzono w jego ramach 36 tysięcy angielskich dębów, których teraz jest już ponad 100 tysięcy na terenach przylegających do zakładów Audi w Ingolstadt, Neckarsulm, Győr, Brukseli i w San José Chiapa. Długoterminowym wsparciem naukowym tego projektu zajęła się założona w roku 2009 Fundacja Audi na Rzecz Środowiska. Zależności między gęstością drzewostanu, bioróżnorodnością i potencjałem wiązania CO2 są badane pod kierunkiem Katedry Nauk o Lasach na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Projekt Oak Forest jest jednym z wielu przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej realizowanych przez Fundację Audi na Rzecz Środowiska.

Źródło: Audi