ArcelorMittal Poland dzieli się wynikami swoich działań w raporcie za 2017 rok

Ponad 300 tysięcy godzin szkoleń dla pracowników, kilkadziesiąt tysięcy beneficjentów projektów społecznych i rekordowe inwestycje w ochronę środowiska – to tylko niektóre z efektów aktywności ArcelorMittal Poland w sześciu lokalizacjach, w których działają zakłady największego producenta stali w Polsce. ArcelorMittal Poland podsumował wyniki zaangażowania firmy w działania na rzecz pracowników i swojego otoczenia, podejmowane w 2017 roku.

 

Każdy z pracowników zakładów ArcelorMittal Poland w ubiegłym roku spędził na szkoleniach średnio prawie 30 godzin. Oznacza to, że przy skali zatrudnienia sięgającej blisko 12 tysięcy pracowników, największy producent stali w Polsce zorganizował i sfinansował 317 tysięcy godzin szkoleń – specjalistycznych, menadżerskich, językowych i innych. Firma zatrudniła prawie 400 nowych pracowników, w tym blisko połowę stanowiły osoby poniżej 29 roku życia.

– Aż 99 proc. naszej załogi jest zatrudniona na stałych umowach zawartych na czas nieokreślony. Jedna trzecia pracowników zakładów ArcelorMittal Poland to pracownicy w wieku ponad 55 lat, więc młoda kadra może się uczyć, czerpiąc bezpośrednio z wieloletnich doświadczeń starszych kolegów. W warunkach rynkowego deficytu pracowników technicznych i luki pokoleniowej, korzystamy z kompetencji starszych hutników, by przygotować do pracy młodsze pokolenie, które ich powoli zastępuje – wyjaśnia Monika Roznerska, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland.

Równolegle z aktywnościami podejmowanymi na rzecz tysięcy pracowników, w 2017 roku ArcelorMittal Poland postawił też na projekty skierowane do lokalnych społeczności. Kilka razy w roku firma organizuje też badania i panele z interesariuszami, aby poznać ich bolączki i potrzeby oraz aby podzielić się z nimi trudnościami i pokazać wyzwania, przed którymi stoi współczesne hutnictwo. Poznając w ten sposób oczekiwania swoich sąsiadów, ArcelorMittal Poland realizuje wiele projektów, pomagając w przezwyciężaniu trudności i wspierając realizację pasji dzieci, młodzieży i seniorów. Tylko w 2017 roku, kosztem blisko 2 mln zł firma sfinansowała kilkadziesiąt inicjatyw społecznych poprawiających jakość życia mieszkańców w najbliższym sąsiedztwie. Tylko wolontariackie projekty wspierane przez ArcelorMittal Poland objęły 15 000 osób w miastach, gdzie firma prowadzi swoją działalność produkcyjną.

Największy w Polsce producent stali finansował w ubiegłym roku m.in. półmaraton, imprezy dla kilkunastu tysięcy młodych sportowców, zakup specjalistycznego sprzętu dla placówek medycznych i programy stypendialne dla niepełnosprawnych studentów. Wsparcie otrzymali również uczniowie i studenci technicznych placówek edukacyjnych, instytucje kultury czy organizacje podejmujące działania proekologiczne. Raport zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland wskazuje też blisko 100 placówek społecznych, na rzecz których aktywnie angażowali się wolontariusze zatrudnieni w zakładach ArcelorMittal Poland.

– Jesteśmy częścią społeczności i miast, w których działają nasze zakłady. Dlatego włączamy się w sprawy ważne dla naszych sąsiadów. Informowanie o działaniach ArcelorMittal Poland to już tradycja. Chcemy pokazać, jak poważnie traktujemy nasze zaangażowanie w aktywności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i że swoje cele realizujemy z poszanowaniem dla otoczenia i społeczności lokalnych – mówi Karolina Muza-Adamiec, szefowa Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.

Główne tematy raportu zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland za ostatni rok to zaangażowanie firmy w sprawy społeczne, pracownicze, wpływ na otoczenie, etyka i prawa człowieka oraz ochrona środowiska. Raport, przygotowany już po raz ósmy, powstał w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania GRI G4, które określają – obowiązkowe od tego roku – wymagania wobec największych firm w Polsce.

Przez ostatnich 7 lat firma z własnej inicjatywy publikowała informacje o swoich wynikach w tym obszarze. Dopiero w tym roku wobec 300 największych przedsiębiorstw wprowadzony został taki obowiązek.

Więcej: https://poland.arcelormittal.com/odpowiedzialnosc-biznesu/raport-2017.html.