Arbitrzy podsumowują 2018 r.: 131 wyroków i 158 nowych spraw

131 wyroków wydał w ubiegłym roku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W sumie arbitrzy zajmowali się 158 nowymi sprawami, z których ponad 10 proc. miała charakter międzynarodowy. Aż jedna trzecia sporów dotyczyła sprzedaży, obrotu handlowego i komisu.

 

W Polsce działa ok. 50 trybunałów rozstrzygających spory polubownie. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest najbardziej uznanym i renomowanym, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów SA przy KIG, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu państwowego.

„W minionym roku udało nam się maksymalnie skrócić czas trwania arbitrażu. Wszystko dzięki wprowadzonemu w połowie 2018 roku przepisowi regulującemu szybką ścieżkę proceduralną. Szybkość postępowania i przewidywalny z góry czas wydania rozstrzygnięcia, to z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo istotne czynniki. Doceniają oni także doświadczenie w sporach oraz szeroki wachlarz arbitrów orzekających w naszym Sądzie” – mówi Agnieszka  Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W założeniu procedury przyspieszone tworzy się do rozwiązywania drobnych i nieskomplikowanych sporów. SA przy KIG do procedury przyspieszonej automatycznie kieruje sprawy o wartości przedmiotu sporu (WPS) nieprzekraczającej 80 tys. zł. W pozostałych przypadkach nastąpi to, jeżeli strony wyrażą na to zgodę. Postępowanie przyspieszone oznacza znacznie krótsze terminy poszczególnych czynności i uproszczony podstawowy tryb procedowania, a wyrok powinien zapaść już w ciągu 6 miesięcy.

Najliczniejsza grupa sporów rozstrzyganych w ubiegłym roku przez arbitrów dotyczyła sprzedaży, obrotu handlowego i komisu – stanowiły one 29,11 proc. ogółu wszystkich postępowań prowadzonych przez SA przy KIG (46 sprawy). Kolejne grupy to: najem, dzierżawa – 23,42 proc. (37 spraw); usługi (w tym usługi finansowe) – 22,78 proc. (36 sprawy) oraz budownictwo (roboty budowlane) – 15,19 proc. (24 spraw).

Sąd polubowny rozstrzygał także 1 spór z zakresu prawa spółek (corpo) – co stanowi 0,63 proc. ogółu spraw prowadzonych przez SA przy KIG. 8,86 proc. (14 spraw) to spory z innych kategorii.

89,24 proc. wszystkich postępowań prowadzonych w 2018 roku przez SA przy KIG to sprawy krajowe, a 10,76 proc. – sprawy zagraniczne.