Arbitrażowe Forum Młodych

Gościem specjalnym Arbitrażowego Forum Młodych organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie Karl Poernbacher, partner w kancelarii Hogan Lovells w Monachium.

 

Spotkanie Arbitrażowe Forum Młodych odbędzie się w 19 listopada 2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Po wygłoszeniu referatu przez gościa specjalnego, Karla Poernbacher’a planowana jest dyskusja, której tematem przewodnim będzie “Ochrona tajemnicy w postępowaniu dowodowym w międzynarodowym arbitrażu handlowym”. Spotkanie będzie prowadzone w językach polskim i angielskim.

Karl Poernbacher jest partnerem w kancelarii Hogan Lovells w Monachium. Jest także arbitrem orzekającym w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz pełnomocnikiem z wieloletnim doświadczeniem w arbitrażu.  W latach 2000-2003 pracował w biurze Hogan Lovells w Warszawie. Ze względu na szczególne doświadczenie często uczestniczy w sporach transgranicznych z udziałem Polski i innych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej. Karl Poernbacher jest również prezesem Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Handlowej w Warszawie.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest organizatorem Arbitrażowego Forum Młodych na których cyklicznie zapraszani są specjaliści związani z polubownym rozstrzyganiem sporów. W styczniu 2015 roku gościem specjalnym był prof. Bernard Hanotiau, partner w brukselskiej kancelarii Hanotiau & van den Berg, który podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie organizowania postępowań arbitrażowych, zarówno z punku widzenia pełnomocnika stron, jak również doświadczonego arbitra.

Dodatkowe informację dotyczące Arbitrażowego Forum Młodych znajdują się również na stronie internetowej SA KIG: www.sakig.pl.