Arbitraż jeszcze szybszy

W ubiegłym tygodniu do konsultacji trafiły założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Nowe przepisy mają upowszechnić mediację i arbitraż wśród przedsiębiorców.

Pierwsze spotkanie zespołu powołanego przy Ministerstwie Gospodarki z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz podsekretarza stanu w MG Mariusza Haładyja odbyło się 25 września 2013 roku. Prace nad projektem trwały więc niecały rok. Środowisko było szczególnie zainteresowane pracami zespołu mając nadzieję na konkretne zmiany.

– Każde pozytywne dla sądownictwa polubownego wsparcie jest pożądane. Wierzę, że poparcie ministra gospodarki przyczyni się do przeprowadzenia powszechnej w środowisku arbitrażowym analizy stanu prawnego w tym zakresie, pomoże sformułować postulaty środowiska – powiedział agencji ISBnews Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Przypomniał, że dyskusję na temat potrzeby zmian w prawie zostały rozpoczęte już w maju 2013 roku podczas zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej konferencji pod hasłem: Arbitraż: prawo, praktyka, instytucje. W zespole przy MG działają także arbitrzy z Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Źródło: Gazeta Finansowa