Apel Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy

Zdecydowana większość rodaków, w tym także mieszkańców Warszawy, łączy pamięć o ofiarach bohaterskiego czynu zbrojnego – Powstania Warszawskiego – z warszawskimi Powązkami. Tymczasem to właśnie na Woli znajduje się największy powstańczy cmentarz, kryjący prochy ponad 104 tysięcy poległych i pomordowanych. Znamy imiona i nazwiska zaledwie 3,5 tysiąca osób pochowanych na tym Cmentarzu – możemy przeczytać w Apelu.

Komitet do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy apeluje o wszelką pomoc i współdziałanie w przywróceniu tożsamości bohaterom dotąd bezimiennym. Wszelkie informacje, przekazy rodzinne, relacje naocznych świadków można kierować na adres:
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
z dopiskiem: “Powstanie Warszawskie”.
lub
wypełniając formularz dostępny na stronie www.cpw1944.waw.pl