ANWIL docenia prymusów i wspiera kreatywną edukację

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła wyniki zorganizowanego po raz pierwszy konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”, a także drugiej edycji programu stypendialnego. Dwunastu pomysłodawców projektów edukacyjnych oraz czterdziestu uczniów z włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzyma wsparcie finansowe. Wręczenie umów grantowych oraz stypendialnych odbyło się  28 listopada 2016 r.
Głównym celem ogłoszonego przez Fundację ANWIL dla Włocławka konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL” jest popularyzacja nauki przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży. Dlatego zadaniem wnioskodawców było zaproponowanie innowacyjnych metod oraz narzędzi edukacji, umożliwiających pokazanie praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz informatyki i tym samym zainteresowanie uczniów tymi  dziedzinami nauki.

Małgorzata Kosińska, prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka podkreśliła: – Przyznaliśmy wsparcie finansowe inicjatywom edukacyjnych, które z dużym prawdopodobieństwem pozytywnie wpłyną na zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi. Jak zbudować robota, czego potrzebujemy do zaprojektowania modelu elektrowni alternatywnej oraz na czym polega proces fermentacji  to tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi będą szukać uczniowie w trakcie zajęć nagrodzonych w konkursie „Uczę się z ANWIL”. Liczymy, że zwycięskie projekty przyczynią się do rozbudzenia w młodych włocławianach chęci do poszerzania wiedzy zgodnie ze słowami Konfucjusza: „powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Nagrodzone inicjatywy zostały przygotowane przez organizacje pozarządowe działające we Włocławku, a także szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Fundacja ANWIL dla Włocławka przekaże w sumie ponad 146 tys. zł.  na realizację zwycięskich projektów.

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła także nazwiska uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym przyznała stypendia naukowe. W gronie czterdziestu stypendystów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą otrzymywać wsparcie finansowe na rozwój indywidualnych uzdolnień znaleźli się włocławianie mogący pochwalić się doskonałymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi i artystycznymi oraz angażujący się w działania wolontariackie. Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie trafiło do dwudziestu gimnazjalistów,  a w wysokości 300 zł miesięcznie do dwudziestu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łączna wartość przyznanych świadczeń wyniesie 100 tys. zł.