Anna Lewandowska z “Gwiazdą Dobroczynności 2022”

Anna Lewandowska została nagrodzona statuetką “Gwiazdy Dobroczynności 2022” za pomoc przy działaniach Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce na rzecz pomocy Ukrainie.
Od początku wojny Anna Lewandowska wspomogła organizację finansowo oraz zorganizowała zbiórkę rzeczy w Warszawie dla potrzebujących uchodźców. Jej wsparcie nie ograniczyło się jedynie do przekazania środków – przez cały okres trwania ewakuacji była w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem i pomagała w bieżących działaniach ewakuacyjnych.
Między innymi dzięki jej pomocy udało się zorganizować transport i miejsce tymczasowego zakwaterowania dla 250 osób, głównie rodzin zastępczych z Ukrainy. Razem ze swoim zespołem stworzyła tymczasowy magazyn i zebrała 12 ton najpotrzebniejszych produktów, zapewniając ich transport do programów SOS w Kraśniku, Biłgoraju i Siedlcach. Po bezpiecznym ulokowaniu 30 dzieci w siedleckiej Wiosce SOS, środki, które przekazała, pomogły im zapewnić opiekę psychologiczną oraz medyczną. Co więcej, gdy wszyscy się już zaaklimatyzowali, przyjechała do podopiecznych z wizytą.
– Wierzę, że małe gesty mają wielką siłę. Wydarzenia w Ukrainie bardzo mnie dotknęły, bo patrzyłam na to, co się dzieje przede wszystkim jako matka. Nie potrafię być obojętna na ludzką krzywdę i cieszę, się, że ludzie z którymi pracuję także mają tę cechę. Po wybuchu wojny od razu ruszyliśmy z organizacją pomocy. Pamiętajmy jednak, że ta wojna wciąż trwa, co oznacza, że zarówno w Polsce jak i w Ukrainie są osoby, które nadal potrzebują pomocy – mówi Anna Lewandowska.
– To był naprawdę trudny okres. Wszyscy w Stowarzyszeniu dawaliśmy z siebie 110%, aby rodziny z ukraińskiej pieczy zastępczej i dzieci z domu dziecka były bezpiecznie ewakuowane i ulokowane w komfortowym miejscu. Pomoc Anny była w tamtym czasie nieoceniona – okazała nam ogromne serce, ale także umiejętność skutecznej organizacji i logistyki. Dzięki jej zespołowi nikt nie pozostał bez opieki, nikomu nie brakowało ubrań, jedzenia, środków higienicznych, medycznego wsparcia – o działaniach z początku wojny opowiada Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

* Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od ponad 38 lat pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. W 2021 roku Stowarzyszenie pomogło 1815 potrzebującym dzieciom. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 137 krajach świata.