Spółdzielnia ANG podpisała Kartę Różnorodności

ANGSpółdzielnia od początku bardzo mocno stawiała na ludzi i ich rozwój w ramach tworzonych struktur. Wśród wartości ANG znajdują się uczciwość, lojalność i kształcenie ale na pierwszym miejscu są Ludzie. Różnorodność jest naturalną cechą działania w formie spółdzielni, dlatego też sygnowanie Karty było naturalnym ruchem dla ANG – podaje firma w komunikacie.

– Różnorodność jest dla nas ważnym aspektem prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie. Kładziemy na te wartości w całej Grupie ANG duży nacisk a w Spółdzielni różnorodność towarzyszyła nam w sposób naturalny od początku. Wynikało to już z samej formy działalności. Spółdzielczość po trosze gwarantuje nam różnorodność – mówi założyciel ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, Artur Nowak-Gocławski.

Podpisanie Karty Różnorodności obliguje organizację do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz do działania na rzecz promocji różnorodności. Organizacje sygnujące Kartę działają na rzecz promocji różnorodności, spójności i wyrównywania nierówności społecznych.

Źródło: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych