Analiza WEI: Po co nam system depozytowy? Jakie wyzwania przed nami stoją?

Polska, mimo podjętych w ostatnich latach wysiłków inwestycyjnych i kilkukrotnych zmian przepisów, wciąż pozostaje daleko w tyle w stosunku do unijnych wymagań dotyczących poziomu recyklingu. Sytuacja ta rzutuje również na branżę recyklingową, która z braku materiału wejściowego, z trudem wytwarza z niego produkt.

W odpowiedzi na te problemy Warsaw Enterprise Institute przedstawia analizę pt. Po co nam system depozytowy? Jakie wyzwania przed nami stoją? Przybliża w niej sprawdzony w innych krajach sposób na poprawę poziomu przetwórstwa odpadów:

  • Aby usprawnić proces recyklingu w Polsce, należy wdrożyć system depozytowy na opakowania jednorazowego użytku, na wzór rozwiązań stosowanych w innych krajach UE.

Założenie systemu jest proste: do ceny określonych produktów w jednorazowych opakowaniach (np. napojów, piwa) doliczana jest opłata depozytowa, którą konsumenci mogą później odzyskać, oddając puste opakowanie do automatu lub bezpośrednio u sprzedawcy.

Celem wdrożenia systemu depozytowego nie jest jedynie usprawnienie recyklingu w Polsce, ale również zapewnienie producentom dostępu do dobrych jakościowo i wytwarzanych lokalnie surowców wtórnych.

Więcej: https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Raport-Plastik.pdf