AM Art-Media wśród Strażników Pamięci 2018

Agencja PR AM Art-Media otrzymała nagrodę VI edycji Strażnika Pamięci w kategorii Mecenas. Została ona przyznana za działalność Galerii Delfiny, będącej pod opieką Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Agencja jest partnerem Galerii od wielu lat, pomaga w organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak wieczory autorskie, promocje książek czy debaty poświęcone tematyce historycznej. Wyróżnienie na uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie odebrali: Marcin Rosołowski – wiceprezes AM Art-Media oraz Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

– Dla nas to szczególnie cenne wyróżnienie zwłaszcza, że przyznawane jest za wspieranie dbałości o pamięć historyczną, a otrzymaliśmy je w przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Bardziej symbolicznej daty nie mogliśmy sobie wyobrazić. Nagroda Strażnika Pamięci to dla nas także czytelny sygnał, że udało nam się uczynić z Galerii Delfiny ważny punkt na historyczno-kulturalnej mapie Warszawy – powiedział Marcin Rosołowski.

Nagrody Strażnik Pamięci 2018 przyznano w trzech kategoriach – Twórca, Mecenas, Instytucja. Specjalnymi statuetkami uhonorowani zostali ci, którzy w sposób szczególny upamiętniają i promują polską historię. Otrzymali je m.in. Polska Grupa Energetyczna (Mecenas), Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej (Instytucja) czy historyk i publicysta prof. Jan Marek Chodakiewicz (Twórca). W Gali udział wziął m.in. premier Mateusz Morawiecki, został też odczytany list od prezydenta Andrzeja Dudy.

W kategorii Mecenas nagrodę otrzymuje podmiot publiczny lub komercyjny, który w szczególny sposób materialnie wspiera dbałość o pamięć historyczną. Galeria Delfiny działa w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, która powstała w 2018 r. Misją Fundacji jest wspieranie w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności dorobku polskiego ziemiaństwa. Zajmuje się również podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji i, co za tym idzie, promowaniem świadomości obywatelskiej, kulturowej i narodowej. Galeria Delfiny, zlokalizowana na warszawskim Powiślu, od lat wspiera młodych artystów z Polski i ze Wschodu, gromadzi liderów gospodarczych, politycznych i artystów podczas wernisaży i spotkań poświęconych kulturze, sztuce i polityce. Gośćmi tego miejsca są najwybitniejsi przedstawiciele świata sztuki, władz państwowych, dziennikarze i publicyści. Od kliku lat organizowane są w tym miejscu tzw. „Spotkania w Galerii” – jest to cykl wydarzeń poświęconych kulturze oraz najnowszej historii naszego kraju.”

Organizatorem Gali Strażnik Pamięci jest Tygodnik „Do Rzeczy”, współorganizatorem Narodowe Centrum Kultury.